Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0904/259 567
Email :
marek.krauz@zdraveregiony.eu

Marek Krauz

odborný asistent expertky pre vzdelávanie a ľudské zdroje

Od skončenia štúdií som 5 rokov pôsobil v niekoľkých odvetviach a to najmä v gastronómií, telekomunikáciách a zdravotníctve. Vďaka rôznorodému zameraniu môjho profesionálneho pôsobenia som získal neoceniteľné skúsenosti v riadiacom manažmente, koučingu, príprave vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov a tímlíderstve. Každá pozícia, na ktorej som pôsobil, ma naučila mnoho praktických vecí a posunula ma osobnostne vpred.

Veľmi ma zaujímajú humanitné a prírodné vedy, sociálna antropológia a psychológia. To sú vedné odbory, ktorým sa chcem do budúcna venovať. Teší a motivuje ma práca s ľuďmi.

V príspevkovej organizácii Zdravé regióny pracujem od mája 2021 ako odborný asistent expertky pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov.