Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Mária Salajová

asistentka podpory zdravia

Volám sa Mária Salajová a pracujem ako asistentka podpory zdravia v Národnom projekte Zdravé komunity 3B.

Do NP ZK 3B som nastúpila v roku 2018 a pôsobím v lokalite Vysoká pri Morave.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Ponuka pracovať pre tento projekt ma veľmi zaujala. Vždy som sa zaujímala o oblasť zdravia, zdravotnej osvety a starostlivosti. Vďaka vzdelávacím aktivitám, ktorých sa pravidelne zúčastňujem, som sa dozvedela mnoho zaujímavých a užitočných informácií či už z oblasti pravidiel prvej pomoci, laktačného poradenstva alebo dôležitosti preventívnych prehliadok, ktoré využívam v každodennej praxi. Vďaka Zdravým regiónom som sa veľa naučila, stále sa vzdelávam a posúvam ďalej. Ďakujem za poskytnutú príležitosť a prácu, ktorá má veľmi baví.