Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0904/235 159
Email :
albin.cina@zdraveregiony.eu

Mgr. Albín Cina

hlavný manažér regionálnej podpory zdravia