Phone :
0904/235 159
Email :
albin.cina@zdraveregiony.eu

Mgr. Albín Cina

Koordinátor asistentov podpory zdravia

Oblastná skupina:

Bardejov

Lokality v správe:

Malcov, Lenartov, Nižný Tvarožec/Sveržov, Frička, Lukov, Bardejov, Petrová, Cigeľka, Kurov, Zborov