Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Email :
andrej.belak@zdraveregiony.eu

Mgr. Andrej Belák, PhD.

hlavný manažér rozvoja podmienok pre zdravie

Vyštudoval som najskôr antropológiu a ľudskú genetiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a následne vedy o zdraví na Fakulte medicíny Univerzity v Gröningene. Ďalšie doplňujúce kurzy z biomedicínskej štatistiky, sociálnej epidemiológie a verejného zdravia som absolvoval na Harvardovej Univerzite.

Zdraviu vylúčených Rómov som sa od ukončenia štúdií venoval predovšetkým akademicky, prostredníctvom medicínsko-antropologického a sociálne-epidemiologického výskumu na Slovensku (akademický profil). V období 2015-2019 som pôsobil na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, od roku 2020 pracujem ako samostatný vedecký pracovník v Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.

V príspevkovej organizácií Zdravé regióny pomáham s aplikáciou vedeckých poznatkov do praxe na rôznych odborných pozíciách od roku 2017. Od 01.01.2023 pracujem na pozícií hlavný manažér rozvoja podmienok pre zdravie.