Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Email :
andrej.belak@zdraveregiony.eu

Mgr. Andrej Belák, PhD.

expert v oblasti zdravia vylúčených skupín a verejného zdravia

V príspevkovej organizácii Zdravé regióny pôsobím od júna 2022 na pozícií experta v oblasti zdravia vylúčených skupín a verejného zdravia.