Address :
Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
Phone :
0948/589 592
Email :
anna.conkova@zdraveregiony.eu

Mgr. Anna Čonková

odborná asistentka expertky pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Následne som pokračovala v štúdiu Sociálnych vied na Stredoeurópskej Univerzite v Budapešti.

Po ukončení štúdia som pracovala na projektoch zamestnávania a vzdelávania znevýhodnených skupín. V príspevkovej organizácií Zdravé regióny pôsobím ako odborná asistentka expertky pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov.