Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0903/024 872
Email :
anna.dunkova@zdraveregiony.eu

Mgr. Anna Dunková

koordinátorka asistentov podpory zdravia

Volám sa Anna Dunková a žijem v Ihľanoch. Vyštudovala som odbor Sociálna práca v zdravotníctve na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave na detašovanom pracovisku v Košiciach.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Počas štúdia som pracovala  ako terénna sociálna pracovníčka, kde som nadobudla  množstvo skúseností v danej oblasti. V súčasnosti pracujem ako koordinátorka asistentov podpory zdravia v príspevkovej organizácii Zdravé regióny, v ktorej sa snažím zužitkovať svoje skúsenosti.

Čo chceš dosiahnuť v rámci svojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Veľmi ma zaujíma oblasť, v ktorej pôsobím. Štúdium a voľný čas som venovala prehlbovaniu informácii v tomto odbore  a teraz mám potrebu aplikovať svoje vedomosti. Myslím, že táto pozícia pre mňa znamená úžasnú možnosť  realizovať a podieľať sa týmto spôsobom na pomoci iným. Počas obdobia  pôsobenia v tejto práci sa snažím vybudovať s klientmi a spolupracovníkmi dobrý vzťah, mať určitú zodpovednosť a byť užitočnou súčasťou fungujúceho tímu. Mojim cieľom je stále pomáhať a žiť pre potreby iných.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Naša skupina je veselá a dokážeme si správne stanoviť ciele. Občas nastane situácia, ktorú je potrebné riešiť. Vtedy sa snažím asistentky usmerniť a oni moje pokyny dobre prijímajú a svoju prácu si vykonávajú zodpovedne.