Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0945/450 286
Email :
lenka.rurikova@zdraveregiony.eu

Mgr. art. Lenka Ruriková

personalistka

Vyštudovala som odbor Operný spev na Akadémii umení v Banskej Bystrici a popri tom som študovala odbor Andragogika na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Počas štúdia v Banskej Bystrici som pracovala v Štátnej opere ako umelkyňa a účinkovala som v rôznych predstaveniach.

V roku 2018 som sa rozhodla, že sa opäť vrátim do Bratislavy a zamestnám sa v oblasti administratívy. Počas svojej pracovnej kariéry som pôsobila na rôznych pozíciách, vďaka čomu som získala ďalšie skúsenosti a rozšírila svoje znalosti. Následne som sa rozhodla naplno venovať oblasti personalistiky, ktoré ma veľmi zaujala.

V apríli 2023 som sa stala súčasťou tímu príspevkovej organizácie Zdravé regióny a nastúpila na pozíciu personalistka.