Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0918/741 311
Email :
barbora.tulpikova@zdraveregiony.eu

Mgr. Barbora Tulpíková

odborná asistentka riaditeľky príspevkovej organizácie/hlavnej expertky národného projektu

Som absolventkou Masarykovej univerzity v Brne, ktorú som v roku 2020 ukončila s magisterským titulom v odbore Medzinárodné teritoriálne štúdia, ktoré boli zamerané na štúdium medzinárodných vzťahov, líderstvo a diplomaciu. Bakalárske štúdium, zamerané na štúdium medzinárodných vzťahov, histórie a Európskej únie som absolvovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Absolvovala som stáž v neziskovej organizácií Globsec, participovala som na projekte Peer to Peer (zameranú na oblasť ľudských práv) a pobyt v Srbsku, Grécku a Švédsku v rámci programu Erasmus Plus. Počas štúdia v Brne som absolvovala 6-mesačný program Erasmus na Loughborough University in United Kingdom.

Počas štúdia som absolvovala stáž na Honorárnom generálnom konzuláte Filipínskej republiky, kde som pracovala ako asistentka konzula a projektová manažérka medzinárodných projektov. Vďaka tejto možnosti som získala neoceniteľné skúsenosti z oblasti manažmentu, ľudských zdrojov či komunikácie.

Pracovné skúsenosti som získala aj ako projektová manažérka v spoločnosti CREA Hydro & Energy, kde som mala na starosti manažovanie projektov, vytváranie projektových dokumentácií a riadenie pracovných tímov
konzulátu

Od roku 2020 pôsobím v Zdravých regiónoch ako odborná asistentka hlavnej expertky aktivity/riaditeľky príspevkovej organizácie..