Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0904/547 199
Email :
danica.bielikova@zdraveregiony.eu

Mgr. Danica Bieliková

koordinátorka asistentov podpory zdravia

Vysokoškolské vzdelanie som získala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Sociálna práca a poradenstvo. Sociálnej práci sa venujem od ukončenia štúdia. Neberiem to ako svoju prácu, ale ako poslanie byť nápomocná sociálnym skupinám, ktoré potrebujú podať pomocnú ruku. Podporu a pochopenie vo svojej práci nachádzam v rodine a pri priateľoch.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Práca v Národnom projekte Zdravé komunity 2A ma oslovila, nakoľko sa aktuálne rozbiehala implementácia pracovnej skupiny pre oblasť Nitra. Túto oblasť som poznala z predchádzajúceho zamestnania, brala som to ako výzvu a zúročenie mojich pracovných skúseností pre Národný projekt.

Čo chceš dosiahnuť v rámci svojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Hlavnou prioritou je dosiahnuť optimálne podmienky a návyky v sociálne slabších komunitách v rámci hygieny a osvety zdravia. Za účelom, aby cítili zodpovednosť za svoje zdravie, ako aj za zdravie svojich detí. Taktiež budovanie dôvery a akceptáciu požiadaviek pre dosiahnutie konsenzu medzi asistentmi podpory zdravia a marginalizovanými rómskymi komunitami, aby pôsobenie národného projektu Zdravé komunity bolo konkrétne a úspešné. Ďalšou z priorít je aj rozšírenie lokalít v rámci národného projektu.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Svoj tím si vážim a som im vďačná pre ich zanietenosť a zodpovednosť ku svojej práci. Aj vďaka školeniam, ktoré absolvujú, vykonávajú prácu odborne a efektívne. Práca v terénne je náročná, ale ak sa robí zo srdca, zanecháva dobrý pocit nielen v každom z nás, ale aj v klientoch, pre ktorých je naša práca dôležitá.