Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0911/896 743
Email :
daniel.kodaj@zdraveregiony.eu

Mgr. Daniel Kodaj

expert pre metodiku

Vyštudoval som sociológiu. Mám za sebou prax v oblasti výskumu migrácie, rozvojovej pomoci a menšín v SR/EU. Pracoval som tiež v oblasti medzinárodnej logistiky, komunikačných technológií a v oblasti udeľovania grantov pre MSP. V príspevkovej organizácii Zdravé regióny som pôsobil ako manažér hodnotenia dopadov (výskumná a evaluačná činnosť) a neskôr ako manažér hlavnej aktivity projektu Zdravé komunity 3B.

V súčasnosti zastávam pozíciu expert pre metodiku pre národný projekt Zdravé komunity. Mojou agendou je tvorba a udržiavanie organizačných procesov a štandardov tak, aby boli v súlade s projektovým zadaním, s oficiálnymi politikami v oblasti verejného zdravia a s potrebami klientov.