Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0911/896 743
Email :
daniel.kodaj@zdraveregiony.eu

Mgr. Daniel Kodaj

expert pre metodiku

Som absolventom Trnavskej Univerzity v odbore Sociológia. Po jej ukončení som spolupracoval s viacerými organizáciami (Goodwill – Spoločnosť ľudí dobrej vôle, IVO, SDI) zaoberajúcimi sa výskumom a sociálnou intervenciou v oblasti zahraničnej migrácie. Skúmal som pracovné a životné podmienky či riziká sociálneho vylúčenia migrantov z tretích krajín na Slovensku.

Bol som aktívny aj ako dobrovoľník na projektoch medzinárodnej rozvojovej spolupráce pre Afganistan, ktoré sa týkali vzdelávania a zdravotnej starostlivosti.

Neskôr som dlhé roky pracoval v business sfére – v globálnej firme zaoberajúcej sa logistikou a službami s pridanou hodnotu pre oblasť telekomunikačných zariadení. Pracoval som tiež v SIEA v rámci NP na podporu kreatívneho priemyslu pre sektor malého a stredného podnikania. Mám rád hudbu, filmy, knihy, mapy, urban exploration a rád cestujem.

V Zdravých regiónoch som pôsobil od roku 2022 ako člen výskumnej a analytickej jednotky pre Národný projekt Zdravé komunity 3B.

V januári 2023 som prestúpil na pozíciu manažér hlavnej aktivity Národného projektu Zdravé komunity 3B.

V národnom projekte Zdravé komunity pracujem od 01. januára 2024 ako expert pre metodiku.