Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0940/320 373
Email :
frantisek.demeter@zdraveregiony.eu

Mgr. František Demeter

koordinátor asistentov podpory zdravia

Od 1. januára 2024 som nastúpil do národného projektu Zdravé komunity ako koordinátor asistentov podpory zdravia za oblastnú skupinu Trhovište.