Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0910/266 735
Email :
frantisek.turtak@zdraveregiony.eu

Mgr. František Turták

koordinátor asistentov podpory zdravia

Volám sa František Turták, som ženatý a mám tri deti. Som vyučený ako automechanik. V roku 2010 som sa rozhodol zmeniť profesiu a stal sa zo mňa sociálny pracovník. Zároveň som si potreboval doplniť vzdelanie a tak som  opäť nastúpil do školy. V roku 2015 som zmaturoval ako sociálno-výchovný pracovník. Taktiež pôsobím ako  dobrovoľník v miestnom občianskom združení Pre lepší život.

Prečo si sa rozhodol pracovať pre tento projekt?

Ako som spomínal, mám približne 10 rokov praxe v sociálnej práci. Baví ma práca s ľuďmi a pomáhať im po sociálnej alebo zdravotnej stránke. Do príspevkovej organizácie Zdravé regióny som nastúpil v apríli 2019 na pozíciu koordinátora asistentov podpory zdravia. Chcem byť nápomocný vo svojom regióne, chcem riešiť, pomáhať, usmerňovať a zmierňovať situáciu, ktorá je v našich lokalitách.

Čo chceš dosiahnuť v rámci svojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Hlavnou prioritou, na ktorú sa zameriavam, je pomoc sociálne znevýhodneným ľuďom. Chcem, aby žili dôstojným životom. Viem, je to ťažké zmeniť ale krok po kroku sa to dá. Ako sekundárnu prioritu mám stanovený profesionálny rast vo svojom odbore.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Svoj tím hodnotím veľmi dobre. Asistenti podpory zdravia pracujú vo veľmi zložitých podmienkach. Zakaždým, keď mi rozprávajú o svojich skúsenostiach, ktoré zažívajú v práci, cítim k nim obdiv. Aj preto chcem byť pre nich ich oporou.