Address :
Jiskrová 4, 040 01 Košice
Phone :
0940/387 916
Email :
jakub.andor@zdraveregiony.eu

Mgr. Jakub Andor

hlavný manažér rozvoja podmienok pre zdravie

Som absolventom Masarykovej Univerzity v Brne, ktorú som ukončil magisterským titulom v odbore Mediálne štúdiá a žurnalistika v roku 2013.

V roku 2019 som absolvoval neformálny vzdelávací program OZ Živica na Sokratovom inštitúte.

Prvé pracovné skúsenosti som získal ako dobrovoľník na medzinárodných pobytoch v Južnej Amerike. Počas posledných 4 rokov som pracoval v rôznych občianskych združeniach aj ako vedúci pracovník, koordinátor alebo sociálny pracovník. Oblasťou, ktorou sa zaoberám, je hlavne komunitná práca s mládežou z málo podnetného prostredia.

Pôsobil som v OZ Keď môžem pomôžem a OZ Marginal. Počas pôsobenia v ETP Slovensko som pracoval v komunitnom centre a zaoberal som sa mentoringom a tútoringom mládeže ako sociálny pedagóg. Skúsenosti som získal aj v oblasti písania a implementácie projektov. Vďaka tejto praxi som si rozšíril svoje zručnosti o  komunikáciu s ľuďmi, budovaním vzťahov s verejnosťou a nadobudol organizačné schopnosti pri organizácií mládežníckych festivalov.

Do príspevkovej organizácie Zdravé regióny som nastúpil v priebehu septembra 2021 na pozíciu hlavný manažér rozvoja podmienok pre zdravie.