Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0940/111 624
Email :
jana.tolnaiova@zdraveregiony.eu

Mgr. Jana Tolnaiová

koordinátorka asistentov podpory zdravia

Pochádzam z malej dedinky Roštár v Rožňavskom okrese. Po ukončení strednej školy som začala študovať odbor Predškolská a elementárna pedagogika na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici. Už vtedy som vedela, že sa chcem venovať práci s ľuďmi zo znevýhodnených komunít. Následne som začala počas štúdia pracovať a založila som si rodinu. Mám 12-ročného syna a 7-ročnú dcérku, ktorí mi zaberajú všetok voľný čas.  Aktuálne študujem na magisterskom štúdiu na VŠ sv. Alžbety v Rožňave, odbor Sociálna práca.

Prečo som sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Rozhodla som sa hlavne preto, lebo som videla možnosť pokračovať v mojej predchádzajúcej práci, ktorú som vykonávala ako zdravotná asistentka pod RÚVZ Rožňava. Tu som pôsobila 3 roky. Práca koordinátorky bola veľmi podobná, čo mi vyhovovalo. Práca s ľuďmi ma vždy napĺňala.

Čo chceš dosiahnuť v rámci svojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Mojou hlavnou prioritou je pomoc ľudom v núdzi, ponúknuť pomocnú ruku aj tým, ktorých všetci zavrhli a pomoc sa k nim nedostáva. Chcela by som zmeniť pohľad na chudobu.

Zároveň sa chcem zamerať aj na asistentov podpory zdravia, ktorí sú priamo z lokalít, na ich zdokonaľovanie a ich vzdelanie.  Chcem dosiahnuť to, aby ľudom v jednotlivých lokalitách poskytovali pomoc blízky ľudia, ktorých poznajú.

Ako hodnotím fungovanie svojho tímu?

Ja osobne považujem svoj tím za veľmi dobrý. Ľudia, ktorí ho tvoria, sú svedomití, pokorní, poctiví, trpezliví a hlavne sú to ľudia so srdcom. Radi sa učia, veľa sa pýtajú. Sú dôslední a ja im na sto percent verím. Sú nielen mojimi spolupracovníkmi, ale aj priateľmi. Som na nich hrdá a vážim si ich nielen kvôli tomu, čo všetko obetujú pre svoju prácu a ľudí v lokalitách, ale aj pre ich postoj k rómskej problematike.