Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
+421 903 852 580
Email :
karin.vanatkova@zdraveregiony.eu

Mgr. Karin Vaňatková

Manažérka hlavnej aktivity pre projekt ZK 3B

Som absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala som odbor – Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ – špeciálny pedagóg.

Počas obdobia 11-tich rokov som pracovala ako programová manažérka v Nadácií pre deti Slovenska, kde som mala na starosti zabezpečenie transparentného prerozdeľovania finančných prostriedkov, komunikáciu s externými partnermi – žiadateľmi aj darcami, zodpovednosť za dodržiavanie zákonných podmienok a postupov, koordináciu tímov a nastavovanie procesov.

Mám skúsenosti aj s prácou v kvantitatívnom a kvalitatívnom prieskume a tiež s prácou lektora. V oblasti vzdelávania som sa v minulosti venovala najmä vzdelávaniu dospelých  v spolupráci so vzdelávacími agentúrami.

Do príspevkovej organizácie Zdravé regióny som v januári 2021 nastúpila na pozíciu Manažérka hlavnej aktivity pre  Národný projekt Zdravé komunity 3B.