Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0903/852 580
Email :
karin.vanatkova@zdraveregiony.eu

Mgr. Karin Vaňatková

manažérka hlavnej aktivity Národného projektu Zdravé komunity 3B

Som absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala som odbor Špeciálna pedagogika, učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. V minulosti som pôsobila v oblasti marketingového výskumu a tiež v oblasti vzdelávania dospelých.

Od roku 2009 som pracovala ako programová manažérka v Nadácií pre deti Slovenska. Mojou úlohou bolo zabezpečenie prerozdeľovania finančných prostriedkov, zodpovednosť za dodržanie zákonných podmienok a postupov, komunikácia s donormi, externými hodnotiteľmi, žiadateľmi, taktiež dohľad na priebehom projektov a koordinácia projektového tímu.

Zdravých regiónoch pôsobím od 1. januára 2021 ako manažérka hlavnej aktivity Národného projektu Zdravé komunity 3B.