Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0911/380 018
Email :
katarina.savelova@zdraveregiony.eu

Mgr. Katarína Šavelová

koordinátorka asistentov podpory zdravia

Som absolventkou Trnavskej univerzity v odbore Sociálna práca. Z predchádzajúceho pracovného života mám skúsenosti s prácou vo verejnej aj v štátnej správe. V predchádzajúcom zamestnaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny som sa venovala MRK pri práci na oddelení poradenstva a vzdelávania.

Do príspevkovej organizácie Zdravé regióny som nastúpila ako koordinátorka asistentov podpory zdravia za oblastnú skupinu Poprad – okolie, dňa 1. februára 2022.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Pre prácu v Národnom projekte Zdravé komunity  som sa rozhodla na základe pracovnej ponuky uverejnenej na webovej stránke. Tento projekt mi umožňuje rozvíjať svoje doterajšie nadobudnuté pracovné schopnosti a skúsenosti.

Čo chceš dosiahnuť v rámci tvojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Hlavnou mojou prioritou je, aby sa zlepšili aktuálne životné podmienky v rómskych komunitách vzájomnou spoluprácou s miestnou samosprávou.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Tím, ktorého som súčasťou má už dlhoročné skúsenosti s prácou v rómskych komunitách. Chcem nadviazať na ich aktivity a zvýšiť ich profesionalitu. Moji kolegovia sú nápomocní svojim spoluobčanom nielen v pracovnej dobe ale v každej nepriaznivej životnej chvíli. Vážim si ich obetavosť a pochopenie pre ľudské starosti.