Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0948/615 416
Email :
klaudia.hossova@zdraveregiony.eu

Mgr. Klaudia Hossová

koordinátorka asistentov podpory zdravia

Volám sa Klaudia Hossová a pochádzam z Popradu. Narodila som sa v roku 1994. Vysokoškolské vzdelanie som získala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som študovala na Fakulte verejnej správy. Po úspešnom absolvovaní vysokej školy som sa zamestnala na Obecnom úrade a neskôr na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne na Oddelení poradenstva a vzdelávania. Cieľom tejto práce bolo pripraviť ľudí zo sociálne vylúčenej komunity tak, aby našli lepšie uplatnenie na trhu práce. Od detstva som chcela pracovať s ľuďmi, ktorým môžem pomáhať zlepšiť ich životy.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Tento projekt bol pre mňa obrovskou šancou a cítila som, že tu môžem rozvíjať svoj potenciál.

Čo chceš dosiahnuť v rámci tvojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí z MRK zlepšiť zdravie a uvedomovať si hodnotu svojho zdravia.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Môj tím je skvelý. Sú to všetko ľudia, ktorí do svojej práce dávajú srdcia. Pre mňa je každý člen tímu hrdina. Bez nich by táto práca nemala zmysel. Sú aktívni, empatickí a ochotní pomáhať aj o polnoci. Som hrdá na svojich asistentov podpory zdravia a obdivujem to, s akým nadšením svoju prácu vykonávajú.