Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0918/555 296
Email :
lenka.buzova@zdraveregiony.eu

Mgr. Lenka Bužová

regionálna manažérka podpory zdravia

Som absolventkou Vysokej školy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, s detašovaným pracoviskom v Spišskej Novej Vsi, kde som externou formou študovala odbor Sociálna práca.  Už počas štúdia som pracovala v rámci projektu cez občianske združenie, neskôr cez Spoločnosť ľudí dobrej vôle v Záchytnom tábore MV SR ako sociálna pracovníčka.  Taktiež som pracovala ako terénna sociálna pracovníčka a asistentka terénnej sociálnej pracovníčky. V národnom projekte Zdravé komunity som od roku 2013.

Prečo som sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

O projekte som sa dozvedela od jednej známej ešte v jeho začiatkoch, rozprávala o práci tak zaujímavo a s nasadením. Taktiež mi opisovala aký dobrý pocit má z toho, že môže niekomu pomôcť zlepšiť jeho zdravie. V lete v roku 2013 som sa prvýkrát dozvedela o pozícii koordinátora a prihlásila som sa na výzvu, avšak nespĺňala som podmienku trvalého bydliska, pretože výzva bola na Michalovce, takže ma neprijali. Už samotný názov prezrádzal, že to bude niečo spojené so zdravím a to ma zaujalo. Zároveň ma lákalo vyskúšať niečo nové, čo doteraz nebolo veľmi ľuďom v mojom okolí známe.

Čo chceš dosiahnuť v rámci tvojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Myslím si, že pre každého koordinátora je prioritou vytvorenie siete lekárov a zdravotníckych zariadení, ktorí sú spokojní nielen s prácou, prístupom, komunikáciou a vystupovaním APZ, ale aj s vedomím, že majú v teréne niekoho, na koho sa môžu spoľahnúť, oprieť a koho môžu požiadať o pomoc. Medzi ďalšie ciele, ktoré sa nám darí napĺňať,  by som zaradila takmer 100% zaočkovanosť vo viacerých lokalitách, spoluprácu so základnými školami, materskými škôlkami, s lekármi, s pracovníkmi rôznych inštitúcií. Úspechom je aj spolupráca s klientmi, to, že akceptujú APZ v teréne, že sa s nimi radia, že sa na nich obrátia so všetkými problémami a že vedia, že môžu mať v APZ dôveru.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Som nesmierne hrdá na svojich asistentov, na ich posun vpred, na to, ako sa prestali báť vystupovať na verejnosti, ako si sami dokážu pripraviť a realizovať osvetové aktivity v teréne. Ich posun vpred považujem aj za svoj osobný úspech. Veľmi ma teší, ak ich môžem podporiť, povzbudiť, viesť a motivovať, aby pokračovali vo svojej činnosti, rozvíjali sa, zvyšovali si vzdelanie a vedeli reagovať na krízové situácie. Oblasť Snina funguje ako jeden tím, kde často riešime nielen pracovné problémy a úspechy ale po práci sa dokážeme porozprávať aj o súkromných záležitostiach. Spoločne sme súčasťou jednej rodiny, ktorú s niektorými v mojom tíme tvoríme už 6 rokov.

Od 01. marca 2024 som nastúpila na pozíciu regionálnej manažérky podpory zdravia v rámci národného projektu Zdravé komunity.