Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Email :
maria.habrmanova@zdraveregiony.eu

Mgr. Mária Habrmanová

Odborná asistentka Experta pre vzdelávanie a ľudské zdroje

Som absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra molekulárnej biológie. V roku 2012 som ukončila magisterské  štúdium v odbore Molekulárna biológia a nastúpila som do Slovenskej akadémii vied na pozíciu Vedecko-technická pracovníčka. Pracovala som na výskumnom projekte – „Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení“.

Od roku 2017 som pôsobila ako koordinátorka kurzov v jazykovej škole Empire.

V príspevkovej organizácii Zdravé regióny pracujem od roku 2020 ako Odborná asistentka Experta pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov.