Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0915/603 296
Email :
mariana.holubova@zdraveregiony.eu

Mgr. Mariana Holubová

koordinátorka asistentov podpory zdravia

Narodila som sa v roku 1977 v rómskej rodine a od narodenia žijem v meste Vranov nad Topľou. Ešte ako mladé dievča som začala pomáhať svojej rodine, ktorá založila v roku 2002 Komunitné centrum. V tom čase to bol jedinečný projekt. Organizovala som tam rôzne projekty pre rómske deti. Chceli sme im ukázať lepší život, aby sa mohli lepšie začleniť do majoritnej spoločnosti. Študovala som na vysokej škole v Košiciach, odbor Sociálna práca, kde som aj ukončila magisterské štúdium. Som vydatá a mám dvoch synov. Starší syn pôsobí v Ozbrojených silách Slovenskej republiky, ako profesionálny vojak.

 Prečo som sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Po ukončení  vysokoškolského štúdia som začala pracovať v neziskovej organizácii Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín. Pracovala som tam ešte v roku 2013. Tento pilotný projekt sa vypracoval až na národnú úroveň a v súčasnosti funguje pod názvom Národný projekt Zdravé komunity. Ako jediný projekt pomáha klientom priamo v komunitách. Asistenti podpory zdravia pôsobia priamo v teréne a tak sú okamžite nápomocní klientom. Vedia flexibilne reagovať na vzniknutú situáciu aj vďaka školeniam, ktoré absolvovali. Sú až natoľko schopní, že častokrát zachránili ľudský život, ktorý je veľmi vzácny. Preto si vážim svoju prácu v tomto projekte a aj naďalej chcem pracovať na jeho rozvoji.

Čo chceš dosiahnuť v rámci svojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Mojou prioritou a cieľom je, aby sme v komunitách vybudovali hygienický návyk hlavne u detí už v rannom veku. U mamičiek samostatnosť, hlavne pri očkovaní ich detí, aby si uvedomili, že zdravie máme len jedno.  Spolupráca, ktorú sme si vybudovali s lekármi, je veľmi prospešná hlavne pre ľudí v komunitách, za čo som vďačná hlavne asistentom podpory zdravia.

 Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Som hrdá na svoju skupinu a ľudí v nej. Za tie roky pôsobenia vo svojich komunitách dosiahli  neuveriteľné veci.  Počas bežného dňa v práci zachránila asistentka chlapca, ktorého bodol do hrude jeho mladší brat. S chladnou hlavou využila nadobudnuté vedomosti zo školení, ktoré absolvovala  a tak zachránila chlapcovi život. Asistenti podpory zdravia sa profesionálne ale aj ľudsky posunuli na vyššiu úroveň. Dokážu neuveriteľné veci, za čo som im vďačná a som hrdá, že sú v mojom tíme.