Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0918/889 083
Email :
michal.kubo@zdraveregiony.eu

Mgr. Michal Kubo, MBA

expert metodik

Prečo som sa rozhodol pracovať pre tento projekt?

Na projekte Zdravé komunity pracujem už 11 rokov, dostal som príležitosť byť aktívne pri tom a svojim vkladom prispieť k rozvoju projektu do stavu, v akom je dnes – systematický program s 320 zamestnancami na plný pracovný pomer, ktorý každoročne pomáha desiatkam tisíc ľudí. Keď som začínal, na projekte pracovalo 90 ľudí. Štát, resp. verejná správa si osvojila know-how a systém práce mimovládneho sektora. Cesta rozvoja bola aj tŕnistá, ale stála za to. Na Slovensku je náš projekt a jeho vývoj vec nevídaná, verejný sektor si osvojil to, čo funguje, bolo overené a prináša výsledky a naďalej má potenciál rásť. Z tohto pohľadu sme unikátnym projektom aj z európskeho pohľadu. Prácu na projekte vnímam ako zmysluplnú a prospešnú pre celú spoločnosť.

A tiež mám rád prácu s ľuďmi a pravdepodobne preto som začal pracovať v sociálnej oblasti už počas prvého ročníka vysokej školy. Práca s ľuďmi a pre ľudí ma napĺňa, zároveň vie byť niekedy aj veľmi vyčerpávajúca. Niekedy mávam introvertné chvíle, potrebujem pauzu, vypnúť si telefón a nabrať sily.

Čo chceš dosiahnuť v rámci tvojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Cítim istú osobnú zodpovednosť za to, aby sa projekt neodchýlil od cieľa (reálnej pomoci ľuďom) a aby sa ďalej rozvíjal. Od roku 2023 je potrebné vymyslieť a pripraviť uskutočniteľný plán, ako udržať počet pracovných miest, zachovať a prehĺbiť jeho pozitívne výsledky. Pre tento cieľ budeme určite potrebovať pomoc nájsť uvedomelých ľudí (možno aj politikov), ktorí majú odvahu. Ako manažér a človek, ktorý s projektom zažil ozaj všeličo si želám, aby som sa pri mojom prípadnom odchode v budúcnosti mohol na tento projekt s hrdosťou pozrieť, že funguje sám a ide v línii, ktorú sme nastavili. Tiež by som rád prispel k tomu, aby sa niektorí štátni úradníci prestali správať tak alibisticky a zadubene a naopak, snažili sa veci a spoločnosti pomôcť, nie hľadať papierové dôvody prečo niečo nejde. Na mieste je však aj povedať to, že sa stretávam aj s ústretovosťou a podporou, toto však potrebujeme dať do štandardu. Rómom, najmä našim zamestnancom, by som zas rád dodal zdravé sebavedomie a tiež vieru vo vlastné schopnosti, že majú vo veľkej miere možnosť aktívne ovplyvniť pozitívnu zmenu vo svojich komunitách. Tento stav je podľa môjho názoru však možný len v moderne fungujúcej otvorenej a inteligentnej spoločnosti. Rád by som k nej takýmto spôsobom prispel.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Vnímam to tak, že celý projekt je jeden tím a ako jeden z lídrov som si vedomý, že vždy je čo zlepšovať a sám musím ísť príkladom. Samozrejme, som veľmi hrdý na to, koľkým tisícom ľuďom a rodinám sme pomohli a koľko životov sa podarilo zachrániť alebo zlepšiť. Tiež na to, že je v našom kolektíve prítomná okrem profesionality aj ľudskosť.