Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0902/972 165
Email :
miriam.gondova@zdraveregiony.eu

Mgr. Miriam Gondová

personalistka

Od 1. júna 2024 som nastúpila do príspevkovej organizácie Zdravé regióny ako personalistka.