Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0915/889 796
Email :
monika.burisova@zdraveregiony.eu

Mgr. Monika Burisová

koordinátorka asistentov podpory zdravia

Pracovať s marginalizovanou rómskou komunitou (MRK) som začala v roku 2012 ako terénna sociálna pracovníčka v obci Hrušov. Od roku 2018 pracujem v národnom projekte Zdravé komunity 2A a následne v ďalšom projekte Zdravé komunity 2B.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Práca v organizácií Zdravé regióny ma oslovila prostredníctvom zaujímavých výziev, cieľov. V tomto zamestnaní som dostala ďalšiu možnosť využiť moje skúsenosti a zručnosti, ktoré som doteraz získala pri práci s MRK.

Čo chceš dosiahnuť v rámci svojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Dať šancu ľuďom na zlepšenie životných podmienok, hlavne čo sa týka zdravia.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Mám skvelý tím ľudí, ktorí robia prácu odborne, robia ju zo srdca. Máme spoločný cieľ, ktorý nás spája a to je poskytnúť ľuďom pomocnú ruku.