Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0911/589 339
Email :
monika.tolnaiova@zdraveregiony.eu

Mgr. Monika Tolnaiová

koordinátorka asistentov podpory zdravia

Volám sa Monika Tolnaiová a pochádzam z obce Štítnik, ktorá sa nachádza v okrese Rožňava. Mám 30 rokov, som slobodná a vychovávam 4-ročnú dcérku. Mám ukončenú SZŠ v Rožňave, bakalársky titul som získala na Dubnickom technologickom inštitúte so sídlom v Dubnici nad Váhom (odbor Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy). Pracujem v pre Zdravé regióny už skoro 2 roky. Vždy ma lákala predstava získať titul magister z odboru sociálna práca. Na VŠ sv. Alžbety v Rožňave študujem už druhý rok. Verím, že nadobudnuté vedomosti zúročím v praxi a posuniem ich mojim asistentom.

Prečo ste sa rozhodli pracovať pre tento projekt?

Zdravé regióny boli pre mňa veľkou výzvou a príležitosťou. Mám ukončenú SZŠ a v oblasti zdravotníctva som pár rokov aj pracovala. Keďže som pôvodom rómka, cítim sa dobre medzi rómami a zároveň im odovzdávam aj niečo zo svojich znalostí a skúseností. Mám pocit, že mojim životným poslaním je pomáhať chudobným, chorým a starším. Táto práca ma napĺňa.

Čo chceš dosiahnuť v rámci svojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Mojou hlavnou prioritou je, aby si Rómovia uvedomili, že zdravie je to jediné čo nám už nikto nevráti, ak ho stratíme. Chcem, aby sa o seba a svoje deti vedeli starať ešte lepšie ako doteraz.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Tímová práca v mojej oblastnej skupine je na dobrej úrovni. Každý APZ je jedinečná osobnosť so svojimi osobnostnými  črtami. Spája nás odhodlanie a vôľa pomáhať ľuďom. Vďaka našej rozmanitosti  sa navzájom dopĺňame a to z nás robí silný tím. Posúvame si nové informácie, odovzdávame si cenné rady a skúsenosti, no samozrejme sa aj veľa nasmejeme, čo je pri práci s ľuďmi veľmi dôležité?. Som pyšná na ľudí, s ktorými môžem spolupracovať a obdivujem ich pevnú vôľu a nadšenie, s ktorým svoju prácu robia.