Address :
Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
Phone :
0917 430 589
Email :
peter.kasperek@zdraveregiony.eu

Mgr. Peter Kašperek

odborný asistent experta pre terén
odborný asistent experta pre terén