Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Email :
rachel.bolekova@zdraveregiony.eu

Mgr. Rachel Boleková

odborná asistentka pre metodické oddelenie

Som absolventkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorú som ukončila magisterským titulom v programe Verejná správa.

Pracovné skúsenosti som získala v spoločnostiach, pôsobiacich v knižnom a odevnom priemysle ako asistentka predaja a tiež v neziskovom sektore – občianskom združení ako odborný asistent. Vďaka tejto praxi som si rozšírila svoje zručnosti o  komunikáciu s ľuďmi, budovaním vzťahov s verejnosťou a nadobudla organizačné schopnosti.

Do príspevkovej organizácie Zdravé regióny som nastúpila v marci 2021 na pozíciu odborná asistentka pre metodické oddelenie.