Address :
Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
Phone :
0911/607 322
Email :
richard.koky@zdraveregiony.eu

Mgr. Richard Koky, MPH, MHA

expert pre terén

Narodil som sa v roku 1976 a celý svoj život žijem v krásnom podtatranskom meste Svit.  V 14-tich rokoch po ukončení základnej školy viedli moje kroky na Vojenskú strednú školu v Žiline. Po jej skončení som sa stal profesionálnym vojakom. Armádnu uniformu som vyzliekol v roku 2009 po odchode do vojenského výsluhového dôchodku. Vyštudoval som pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, andragogiku na Univerzite J. A. Komenského v Prahe, administráciu vo verejnom zdravotníctve (MHA) na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave a v súčasnom období študujem doktorandské štúdium (PhD.) na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore Verejné zdravotníctvo. Taktiež som absolvoval štúdium v špecializačnom odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve – Master of Public Health (MPH). Od roku 2014 pracujem ako Expert pre terén v národnom projekte Zdravé komunity. Som ženatý a spolu s manželkou sme vychovali dve deti, ktoré sú už dospelé.

Prečo si sa rozhodol pracovať pre tento projekt?

Už pred koncom mojej dráhy profesionálneho vojaka padla jasná voľba čomu sa chcem a budem venovať. Rozhodol som sa, že moje ďalšie smerovanie bude spočívať  v pomoci ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia, zlepšovať ich sociálne podmienky a kvalitu ich života. Osobne si myslím, že mnohí z nás, ktorí pracujeme v projekte Zdravé komunity dávame tejto  práci veľmi veľa a nevnímame ju len ako zamestnanie, ale čo je najdôležitejšie, aj ako svoje poslanie. Samozrejme to tak vnímam aj ja.

Čo chceš dosiahnuť v rámci svojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Mojou najhlavnejšou  prioritou je pomoc ľuďom. Mám veľké šťastie, že im môžem pomáhať v tom najdôležitejšom, čo každý človek má a tým je zdravie. Som veľmi rád, že mám okolo seba tím úžasných ľudí, ktorí odovzdávajú ľuďom kus samého seba aj na úkor vlastného času, ktorý by mohli venovať svojim blízkym a rodinám.

A čo by som chcel  dosiahnuť? V tejto práci  by som chcel dosiahnuť to, aby sa ľuďom, ktorí žijú na pokraji spoločnosti v sociálne znevýhodnenom prostredí zlepšili podmienky pre život a aby nepotrebovali žiadnu pomoc. Som si však plne vedomý, že to bude ťažké, ale spoločne to zvládneme.  Je potrebné si však uvedomiť, že bez  aktívnej  pomoci nás všetkých, ktorí pracujeme v pomáhajúcich profesiách, ale hlavne aj samotných obyvateľov, to nepôjde. Ešte máme pred sebou veľmi veľa práce, na ktorú sa však veľmi teším. Urobíme preto maximum, aby sa podmienky pre život v rómskych osadách zmenili k lepšiemu.

Expert pre terén

Od 01. januára 2024 som nastúpil na pozíciu experta pre terén v národnom projekte Zdravé komunity pre oblastné skupiny Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Poprad, Poprad – okolie, Rožňava, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník.