Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0948/115 091
Email :
tatiana.ilkova@zdraveregiony.eu

Mgr. Tatiana Ilková

odborná asistentka pre ekonomické oddelenie

Som absolventkou Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, odbor Klasická filológia.

V minulosti som pracovala v spoločnostiach zameraných na právne poradenstvo, IT technológie a nábytkárske odvetvie. Pracovné skúsenosti som získala v personálnej, ekonomickej a marketingovej sfére.

Do príspevkovej organizácie Zdravé regióny som nastúpila v septembri 2021 na pozíciu odborná asistentka pre ekonomické oddelenie.