Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0907/730 572
Email :
viktoria.brezanska@zdraveregiony.eu

Mgr. Viktória Brezanská

manažérka pre komunikáciu

Študovala som na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Fakulte masmediálnej komunikácie. V roku 2011 som získala magisterský titul v študijnom programe „Masmediálna komunikácia“.

Profesionálne skúsenosti som postupne získala v bankovom sektore, kde som pôsobila 9 rokov a v sektore poistenia, zameranom na zdravotné a komerčné poistenie takmer 8 rokov.  Pôsobila som na rôznych pracovných pozíciách, ktoré sa zameriavali na marketing a reklamu, rovnako ako aj na organizovanie a realizáciu spoločenských podujatí a podujatí zameraných na šport, zdravý životný štýl a podujatí CSR.

Od roku 2017 som pôsobila v reklamnej agentúre ako account manažér pre veľkú firemnú klientelu.

V novembri 2017 som dostala ponuku pracovať v príspevkovej organizácií Zdravé regióny na pozícií odborná asistentka experta pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov. Keďže bol národný projekt Zdravé komunity 2A ešte v počiatočnej fáze, dostala som za úlohu vybudovať vzdelávanie asistentov a koordinátorov a jeho kompletný manažment. Na jeseň v roku 2018 som prešla na pozíciu odbornej asistentky riaditeľky príspevkovej organizácie a hlavnej expertky aktivity a zároveň som zabezpečovala aj komunikáciu a marketingové aktivity až do novembra 2019. Po návrate z materskej dovolenky som nastúpila na pozíciu hlavná manažérka pre komunikáciu.

Dlho som hľadala prácu, ktorá by ma napĺňala či už osobnostne alebo profesijne. Rada pracujem s ľuďmi, snažím sa poznať ich život, názory, ich sociálne pozadie. Organizujem rôzne charitatívne akcie, nakoľko si myslím, že pomoc iným je veľmi dôležitá, pretože nie každý z nás dostal rovnakú šancu na lepší život. Mojou cieľovou skupinou sú najmä deti z marginalizovaných rómskych komunít.