Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
+421 907 730 572
Email :
viktoria.brezanska@zdraveregiony.eu

Mgr. Viktória Brezanská

Hlavná manažérka pre komunikáciu

Študovala som na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Fakulte masmediálnej komunikácie. V roku 2011 som získala magisterský titul v študijnom programe “Masmediálna komunikácia”.

Profesionálne skúsenosti som postupne získala v bankovom sektore, kde som pôsobila 9 rokov a v sektore poistenia, zameranom na zdravotné a komerčné poistenie takmer 8 rokov.  Pôsobila som na rôznych pracovných pozíciách, ktoré sa zameriavali na marketing a reklamu,  rovnako ako na organizovanie a realizáciu spoločenských podujatí a podujatí zameraných na šport, zdravý životný štýl a podujatí CSR.

Od roku 2017 som pôsobila v reklamnej agentúre ako Account manažér pre veľkú firemnú klientelu.

V novembri 2017 som dostala ponuku pracovať v príspevkovej organizácií Zdravé regióny na pozícií Odborná asistentka Experta pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov. Keďže bol Národný projekt Zdravé komunity ešte v počiatočnej fáze, dostala som za úlohu vybudovať vzdelávanie asistentov a koordinátorov a jeho kompletný manažment. Na jeseň v roku 2018 som prešla na pozíciu Odborná asistentka riaditeľky príspevkovej organizácie a hlavného experta aktivity a zároveň som zabezpečovala aj komunikáciu a marketingové aktivity až do novembra 2019. Po materskej dovolenke opätovne pracujem no už na pozícií Hlavná manažérka pre komunikáciu.

Dlho som hľadala prácu, ktorá by ma napĺňala či už osobnostne alebo profesijne. Rada pracujem s ľuďmi, snažím sa poznať ich život, názory, ich sociálne pozadie. Organizujem rôzne charitatívne akcie, nakoľko si myslím, že pomoc iným je veľmi dôležitá, pretože nie každý z nás dostal rovnakú šancu na lepší život. Mojou cieľovou skupinou sú najmä deti z marginalizovaných rómskych komunít.