Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Nadežda Danihelová

asistentka podpory zdravia

Volám sa Nadežda Danihelová a pracujem ako asistentka podpory zdravia v Národnom projekte Zdravé komunity 3B.

Do NP ZK 3B som nastúpila v roku 2018 a pôsobím v lokalite Malacky.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Do Národného projektu Zdravé regióny 3B som sa prihlásila, pretože som chcela získať nové skúsenosti. Rada komunikujem a som v priamom kontakte s ľuďmi. Chcela som pomáhať a naučiť sa niečo nové.

Čo by si chcela dosiahnuť v rámci svojej práce?

Veľmi by som chcela dosiahnuť, aby sa v mojej lokalite vybudovalo Centrum voľného času alebo Komunitné centrum, v ktorom by mohli tráviť deti svoj voľný čas, učili by sa nové veci alebo by pracovali v záujmových krúžkoch. Samozrejme, prioritou je aj zdravotná osveta, aktivity s deťmi a zvýšenie záujmu klientov o vlastné zdravie formou preventívnych prehliadok a odborných vyšetrení.

Ako hodnotíš svoju prácu?

Mám rada svoju prácu, robí ma šťastnou. Taktiež ma teší, že dostávam pozitívnu spätnú väzbu aj od mojich klientov a spolupracujúcich partnerov – terénnych pracovníkov, odborných lekárov, pediatrov a všeobecných lekárov pre dospelých. Podarilo sa mi aj veľa dobrých vecí, napr. aj vybavenie dôchodkov, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre deti a aj dospelých.

Ako hodnotíš fungovanie tvojho kolektívu?

V kolektíve sa cítim príjemne, pretože fungujeme ako jeden tím. Ak potrebujem pomôcť a v danej oblasti nemám skúsenosti, môžem sa kedykoľvek obrátiť na kolegyne, ktoré mi vždy ochotne poradia.