Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Nora Kočnarová

asistentka podpory zdravia

Volám sa Nora Kočnarová a pracujem ako asistentka podpory zdravia v Národnom projekte Zdravé komunity 3B.

Do NP ZK 3B som nastúpila v roku 2021 a pôsobím v lokalite Veľké Leváre.

Okrem aktivít, ktoré vykonávam ako asistentka podpory zdravia, spolupracujem v mojej obci aj s občianskym združením OZ Čisté srdce a Centrom záujmových aktivít, ktoré zriadila a prevádzkuje samospráva obce Veľké Leváre.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Moja známa už dlhšie pracovala ako asistentka podpory zdravia v organizácií Zdravé regióny. Obdivovala som jej prácu a tiež som si vedela predstaviť seba na rovnakej pozícií. Chcela som byť súčasťou projektu, pretože rada pomáham ľuďom. Hneď, ako bolo vyhlásené výberové konanie, neváhala som a podala som si žiadosť o pracovné miesto.

Čo by si chcela dosiahnuť v rámci svojej práce?

Chcela by som dosiahnuť to, aby obyvatelia mojej komunity vedeli, že vždy je tu pre nich niekto, kto im môže pomôcť. Mojou prioritou je byť nápomocná v najvyššej možnej miere klientom, ktorí sa na mňa obrátia so žiadosťou o pomoc. Dala som si za cieľ pomáhať najmä školopovinným deťom, ktoré chcem motivovať k vzdelávaniu a poskytnúť im tak širšie možnosti uplatnenia sa v budúcnosti.

Ako hodnotíš svoju prácu?

Myslím si, že pozitívne výsledky mojej práce hovoria sami za seba. Za necelý rok môjho pôsobenia v Národnom projekte Zdravé komunity 3B som nadviazala spoluprácu s vedením obce Veľké Leváre, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, tiež s Centrum záujmových aktivít a OZ Čisté srdce. V Centre pomáham so vzdelávaním detí z miestnej MRK komunity, ktorých rodičia si z finančných dôvodov nemôžu dovoliť platiť školskú družinu, záujmové krúžky alebo doučovanie niektorých predmetov.

Myslím si, že moja práca asistentky podpory zdravia je prínosom pre obyvateľov mojej obce. Teraz už vedia, na koho sa môžu obrátiť, keď potrebujú poradiť alebo pomôcť. Rovnako je to aj so staršími obyvateľmi, ktorí už nemajú obavu z toho, že budú odkázaní iba sami na seba. Som tu aj pre nich.