Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0911/291 681
Email :
peter.hronec@zdraveregiony.eu

PhDr. Peter Hronec

koordinátor asistentov podpory zdravia

Narodil som sa v malom mestečku Hnúšťa v roku 1975 a v súčasnosti bývam v Rimavskej Sobote.  Po ukončení strednej školy som pokračoval v štúdiu na Vysokej škole sv. Alžbety v Košiciach v odbore Sociálna práca. Doktorom filozofie som sa stal na VŠ sv. Alžbety v  Michalovciach. Popri zamestnaní sa venujem hlavne rodine a vo voľnom čase tiež občianskemu združeniu Rovnaké šance, v ktorom pôsobím ako štatutárny zástupca. Som ženatý a mám jedného syna Petra.

Prečo si sa rozhodol pracovať pre tento projekt?

V tejto oblasti aktívne pracujem od roku 2005. Vďaka národnému projektu Zdravé komunity sa môžem plne venovať  ľuďom, ktorí sú často považovaní za  problémových pre spoločnosť  a nemajú rovnakú štartovaciu čiaru do života.  Preto som sa rozhodol pracovať v tomto projekte, aby som svojou  prácou  pomohol týmto ľuďom k zlepšeniu ich kvality života a aby mali nielen pocit, ale aj  istotu, že v prípade potreby sme tu a stojíme pri nich.

Čo chceš dosiahnuť v rámci svojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Mojou hlavnou prioritou je zlepšiť kvalitu života ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, priniesť zmenu zvnútra a zapájať do tohto procesu ľudí priamo z marginalizovaných komunít. Chcem pomôcť posilniť rómsku komunitu prostredníctvom posilnenia viery v ich vlastné schopnosti a vďaka pozitívnym výsledkom mojej práce a práce asistentov podpory zdravia pomôcť zlepšiť obraz Rómov u majoritnej spoločnosti.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

S prácou svojho tímu som veľmi spokojný. Za päť rokov môjho pôsobenia v tomto projekte vykonali veľa kvalitnej a užitočnej práce v prospech ľudí, ktorí si sami nevedia pomôcť a bez pomoci druhých by boli stále viac a viac vytláčaní na okraj spoločnosti. Ich práca  je veľkým prínosom pri zabezpečovaní komunikácie medzi obyvateľmi rómskych osídlení a lekármi, zdravotnými sestrami, prípadne pôrodnými asistentkami, verejnými zdravotníkmi. Počas ich pôsobenia v teréne si vybudovali dôveru a rešpekt v rómskych komunitách.