Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0907/729 279
Email :
radomira.gazikova@zdraveregiony.eu

Radomíra Gažíková

koordinátorka asistentov podpory zdravia

Pochádzam z obce Krížová Ves, ktorá sa nachádza v okrese Kežmarok. Vyštudovala som strednú odbornú školu v Kežmarku a ukončila som ju maturitnou skúškou. Do mája 2021 som pracovala ako asistentka podpory zdravia vo svojej obci v rámci národného projektu Zdravé regióny 2B. Po odchode zo ZR som pracovala ako asistentka učiteľa v Materskej škole Krížová Ves. Nastupujem do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v odbore Sociálna práca.

Aktivity organizácie Zdravé regióny poznám, keďže som v národnom projekte pôsobila dlhodobo.

Od 1. októbra 2021 som nastúpila na pozíciu koordinátorka asistentov podpory zdravia za oblastnú skupinu Kežmarok.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Vždy som sa zaujímala o túto oblasť. Pamätám sa na to, že už ako slobodná som pracovala v jednom projekte ako dobrovoľníčka. Mala som zelenú brašnu, v ktorej som mala tlakomer a raz začas som šla medzi ľuďmi a odmerala som im krvný tlak. Už vtedy som to brala ako poslanie, ktoré ma naplňuje. V roku 2013 som sa dozvedela o projekte Zdravé komunity a hneď som sa prihlásila na pozíciu asistentky podpory zdravia.

Čo chceš dosiahnuť v rámci svojej práce, pomenuj hlavnú prioritu.

Aby mali ľudia istotu, aby sa nebáli toho, čo bude zajtra, aby vedeli, že je tu niekto, kto im vždy pomôže.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Som veľmi spokojná s mojim tímom. Svoju prácu milujú. Aj v čase pandémie boli vždy v teréne kde sme spolu organizovali plošné očkovania , PCR testovania, šírili osvetu. Som veľmi hrdá na svoje APZ. Naša skupina je veľmi veselá, kreatívna a veľmi komunikatívna.