Address :
Regionálna kancelária Košice, Jiskrová 4, 040 01 Košice
Phone :
0918/692 987
Email :
renata.dobranska@zdraveregiony.eu

Ing. Renáta Dobranská

odborná asistentka expertky pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Celú svoju profesionálnu kariéru som pracovala v sektore energetiky. Prešla som pozíciami na útvare kontrolingu, vzdelávania, personalistiky atď.

Mojou vnútornou motiváciou je pracovať na tom, aby sme my všetci ostali ľudskými ĽUĎMI. Potom sa nebudeme deliť, kategorizovať, pod- a ani preceňovať. Podporou a spoluprácou zvládneme všetky životné krízy, problémy, nástrahy a katastrofy.

Od januára 2023 som súčasťou tímu príspevkovej organizácie Zdravé regióny ako odborná asistentka expertky pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov.