Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Rút Zemanová

asistentka podpory zdravia

Volám sa Rút Zemanová a pracujem ako asistentka podpory zdravia v Národnom projekte Zdravé komunity 3B.

Do NP ZK 3B som nastúpila v roku 2021 a pôsobím v lokalite Plavecký Štvrtok.

Okrem aktivít, ktoré vykonávam ako asistentka podpory zdravia, spolupracujem v mojej obci aj s Komunitným centrom, prevádzkovaným organizáciou Človek v ohrození.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Pre projekt som sa rozhodla pracovať, lebo chcem pomáhať Rómom v osade, aby sa začali viacej zdokonaľovať v oblasti zdravia. Je dôležité, aby sa starali aj sami o seba a svoju rodinu.

Čo by si chcela dosiahnuť v rámci svojej práce?

Chcela by som dosiahnuť to, aby staršie ženy absolvovali preventívne prehliadky u gynekológa. Väčšina žien, ktoré žijú v mojej lokalite, vôbec nechodí na preventívne prehliadky. Taktiež by som chcela, aby sa deti viac vzdelávali a aby sa starší ľudia mohli na mňa  spoľahnúť, ak potrebujú zabezpečiť lieky alebo sprevádzať k lekárom. Taktiež by som chcela vyriešiť otázku komunálneho odpadu v osade, aby majorita videla, že aj Rómovia vedia byť zodpovední a záleží im na prostredí, v ktorom žijú.

Ako hodnotíš svoju prácu?

So svojou prácou som spokojná, pretože obyvatelia lokality už registrujú, že som tu pre nich. V rámci svojich aktivít sa mi podarilo nadviazať spoluprácu s neziskovou organizáciou Človek v ohrození, vďaka ktorej sa nám rozbehli charitatívne aktivity a pomoc sociálne slabším. Spolupracujem aj s Armádou spásy, ktorá v lokalite organizuje aktivity v materskej škole a základnej škole, napr. deťom, ktoré nemôžu byť na vyučovaní z dôvodu choroby, nosíme úlohy a dozeráme na ich doučovanie. Rovnako sa snažím o rozvoj vzťahov s vedením obce Podarilo sa mi aj niekoľko dobrých zmien. Predtým matky s malými deťmi vôbec nechodili do poradne alebo preventívne prehliadky a odmietali povinné očkovania. Po mojej intervencii a rozhovoroch s nimi sa zvýšila komunikácia s pediatričkou a tiež frekvencia návštev. Matky, v prípade, že nemôžu prísť do poradne, sami volajú lekárke a vyžiadajú si náhradný termín.  Taktiež sa mi podarilo v niektorých rodinách zlepšiť sociálnu situáciu, aby deti nemuseli ísť do detského domova a mohli zostať pri rodičoch.

Ako hodnotíš fungovanie tvojho kolektívu?

Fungovanie kolektívu hodnotím na jednotku. Moje kolegyne sú veľmi ústretové, ak  sa v niečom nevyznám a nemám s tým skúsenosť, vedia mi hneď poradiť.