Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0919/274 863
Email :
sidonia.pistova@zdraveregiony.eu

Sidónia Pištová

koordinátorka asistentov podpory zdravia

Narodila som sa v roku 1976 v Levoči. V tomto krásnom historickom meste, v ktorom sa nachádza známe pútnické miesto Mariánska hora, som prežila svoje detstvo a doterajší život. Spolu s manželom sme vychovali dve krásne a zdravé  deti, dcéru Barborku a syna Kamila, ktorí už majú svoje rodiny. Žijem a dýcham pre rodinu a moje vnúčatká.  Som absolventkou Sociálno – právnej akadémie a v momentálne študujem na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Košiciach.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Pre túto prácu som sa rozhodla v roku 2013. Začínala som ako asistentka osvety zdravia, no zhruba po polroku práce v tejto pozícii som sa stala koordinátorkou asistentov podpory zdravia. Svoje pôsobenie v tomto projekte nevnímam len ako prácu, ale ako mnohí z nás aj ako poslanie.

Čo chceš dosiahnuť v rámci svojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Svoju prácu sa snažím vykonávať najlepšie ako viem. Myslím si však, že sa máme a musíme neustále zlepšovať a pracovať na sebe. Mojou hlavnou prioritou je, aby najväčší osoh z našej práce mali ľudia, ktorí našu pomoc potrebujú. Sme tu pre nich!