Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Veronika Galbová

asistentka podpory zdravia

Volám sa Veronika Galbová a pracujem ako asistentka podpory zdravia v Národnom projekte Zdravé komunity 3B.

Do NP ZK 3B som nastúpila v apríli 2022 a pôsobím v lokalite Studienka.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

O tejto pracovnej pozícií  som sa dozvedela od známej a veľmi ma zaujala. Som spokojná a zistila som, že ma veľmi baví pomáhať ľuďom.

Čo by si chcela dosiahnuť v rámci svojej práce?

Chcela by som sa v rámci svojej práce zamerať na aktivity s deťmi v mojej lokalite. V našej obci nie je žiadne centrum alebo priestor, v ktorom by sa mohli stretávať a venovať sa voľnočasovým aktivitám a rozvoju vzdelávania. Tak dúfam, že výsledkami svojich aktivít presvedčím zástupcov našej samosprávy, aby takéto centrum zriadili.

Ako hodnotíš svoju prácu?

Snažím sa komunikáciou a aktívnou spoluprácou s obyvateľmi mojej komunity o zmenu životných podmienok. Môžem skonštatovať, že vidím jemný posun k zlepšeniu, obyvatelia lokality si už vedia sami vybaviť niektoré veci na úradoch, mnoho z nich privítalo, že majú pomoc v podobe asistentky a že som tu pre nich. Teším sa z ich drobných úspechov.