O nás

Organizácia Zdravé regióny bola založená 1. decembra 2016

Sídlo: Limbová 2, 83101 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Korešpondenčná adresa a administratívne priestory: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
IČO: 50626396