O nás

Organizácia Zdravé regióny bola založená 1. decembra 2016

Sídlo: Limbová 2, 83101 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Korešpondenčná adresa a administratívne priestory: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
IČO: 50626396

Výročné správy

Výročnú správu organizácie za rok 2019 je možné nájsť na tomto odkaze – Výročná správa ZR 2019

Výročnú správu organizácie za rok 2018 je možné nájsť na tomto odkaze – Výročná správa ZR 2018

Výročnú správu organizácie za rok 2017 je možné nájsť na tomto odkaze –Výročná správa ZR 2017

 

Kontakt pre médiá

office@zdraveregiony.eu

Poskytnutie informácie je bezodplatné.

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
Kontakt: Alena Koperová, alena.koperova@zdraveregiony.eu

Vedenie

Mgr. Tatiana Hrustič

Riaditeľka príspevkovej organizácie a hlavný expert aktivity
Je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra sociálnej práce. V roku 2013 ukončila postgraduálne štúdium v skupinovej psychoterapii SUR 2010 akreditované Karlovou univerzitou v Prahe. Od roku 2007...
 • tatiana.hrustic@zdraveregiony.eu

Mgr. Michal Kubo

Expert metodik
Na projekte Zdravé komunity pracujem už jedenásť rokov,  mal som tú príležitosť byť aktívne pri tom a svojim vkladom prispieť k rozvoju projektu do stavu, v akom je dnes – systematický program s 320 zamestnancami na plný pracovný pomer, ktorý každoročne pomáha desiatkam tisíc ľudí.
 • michal.kubo@zdraveregiony.eu

Ing. Alena Koperová

Zástupkyňa riaditeľky a expert pre finančné riadenie
 • alena.koperova@zdraveregiony.eu

Mgr. Michal Sýkora

Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
Je absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre Sociálnej pedagogiky v odbore Pedagogika emocionálne a sociálne narušených. V roku 2015 ukončil Psychoterapeutický výcvik PCA realizovaný SPS Brno...
 • michal.sykora@zdraveregiony.eu

Ing. Jozef Waschina

Projektový manažér
Počas svojej profesionálnej kariéry pracoval na viacerých pozíciách v rámci administratívy a projektovo-finančného riadenia v súkromnej sfére. Manažovaniu projektov financovaných z európskych štrukturálnych fondov sa venuje desať rokov a v organizácii pracuje od 1.septembra 2018 na pozícii projektový manažér.
 • Jozef.Waschina@zdraveregiony.eu

Mgr. Richard Koky, MPH, MHA

Expert pre terén
Niečo o mne: Narodil som sa v roku 1976 a celý svoj život žijem v krásnom podtatranskom meste Svit.  V 14.rokoch po ukončení základnej školy moje kroky viedli do Vojenskej  strednej školy v Žiline, kde po jej skončení som...
 • richard.koky@zdraveregiony.eu

Centrála

Mgr. Viktória Brezanská

Manažérka pre informovanie a komunikáciu
 • Manažérka pre informovanie a komunikáciu

Darina Hammelová

Odborný asistent Experta pre finančné riadenie
 • darina.hammelova@zdraveregiony.eu

Ing. Marek Koreň

Odborný asistent Experta pre finančné riadenie
Ing. Marek Koreň pracoval na Národnom projekte Zdravé Komunity. V Zdravých regiónoch pracuje od roku 2017 ako Odborný asistent Experta pre finančné riadenie.
 • marek.koren@zdraveregiony.eu

Mgr. Mária Fumačová

Manažérka pre monitorovanie
 • Mgr. Mária Fumačová

Mgr. Anna Čonková

Odborná asistentka Experta pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a neskôr pokračovala v štúdiu sociálnych vied na Stredoeurópskej Univerzite v Budapešti. Po ukončení štúdia pracovala na...
 • anna.conkova@zdraveregiony.eu

Ing. Vladimír Pasiar

Projektový manažér
V organizácii je zaradený na pozícii Projektový manažér za oblasť Štrukturálnych a investičných fondov EÚ od 1.11.2018.
 • Vladimir.Pasiar@zdraveregiony.eu

JUDr. Rastislav Urda

Projektový manažér
 • rastislav.urda@zdraveregiony.eu

JUDr. Michal Urban

Manažér pre verejné obstarávanie
 • JUDr. Michal Urban

Ing. Soňa Halušková

Mzdová účtovníčka
 • sona.haluskova@zdraveregiony.eu

Ing. Lenka Tóthová

Personalistka
 • lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Bc. Jonathán Pavelka

Odborný asistent hlavného experta
Študoval politológiu a medzinárodné vzťahy na Bratislava international school of liberal arts. V roku 2015 absolvoval stáž v europarlamente. Počas štúdia sa venoval príčinám segregácie rómskych komunít a v rámci výskumného tímu...
 • Jonathan.Pavelka@zdraveregiony.eu

Mgr. Mária Habrmanová

Odborný asistent experta pre vzdelávanie a ľudské zdroje
Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - Katedra molekulárnej biológie. V roku 2012 ukončila magisterské  štúdium v odbore...
 • Maria.habrmanova@zdraveregiony.eu

Ing. Júlia Baratová

Odborná asistentka pre ekonomické oddelenie
 • julia.baratova@zdraveregiony.eu

Ing. Jana Macáková

Odborná asistentka pre ekonomické oddelenie