Vitajte na stránkach príspevkovej organizácie Zdravé regióny

Národné projekty, ktoré realizujeme:

Zdravé komunity 2B

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ).

Zdravé komunity 3A

Cieľom projektu je zlepšiť prístup ľudí ohrozených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia (RCHSV) v Bratislavskom kraji ku kvalitným službám na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb.

Zdravé komunity 2A

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ).

Novinky

Voľné pracovné miesta

Sorry, no posts matched your criteria.