Zverejňovanie

Organizácia Zdravé regióny zverejňuje v zmysle zákona a aj v snahe o čo možno najvyššiu transparentnosť všetky zmluvy, faktúry s dodávateľmi, výzvy na predkladane ponúk a ďalšie informácie.

Dokumenty sú zotriedené podľa typu v záložkách. Po kliknutí na dokument sa vám zobrazí jeho obsah alebo si ho môžete stiahnuť.