Zverejňovanie

Naša organizácia zverejňuje v zmysle zákona aj snahe o čo možno najvyššiu transparentnosť všetky zmluvy, faktúry s dodávateľmi, výzvy na predkladane ponúk a ďalšie informácie.

Dokumenty sú zotriedené podľa typu v jednotlivých častiach (podmenu). Po kliknutí na dokument sa vaám zobrazí jeho obsah alebo si ho môžete stiahnuť.

Zmluvy

Zmluvy organizácie sú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv a môžete ich nájsť priamo na tomto odkaze.

Výročné správy

Výročnú správu organizácie za rok 2019 je možné nájsť na tomto odkaze – Výročná správa ZR 2019

Výročnú správu organizácie za rok 2018 je možné nájsť na tomto odkaze – Výročná správa ZR 2018

Výročnú správu organizácie za rok 2017 je možné nájsť na tomto odkaze –Výročná správa ZR 2017

Výzvy na predkladanie ponúk

Faktúry

Faktúry s dodávateľmi tovarov a služieb sú zoradené chronologicky, od najnovších po najstaršie.

Objednávky

Faktúry s dodávateľmi tovarov a služieb sú zoradené chronologicky, od najnovších po najstaršie.