Ochorenie COVID -19

Informačná sekcia sa venuje pandémií ochorenia COVID-19 na Slovensku. Naša príspevková organizácia a jej vedenie je členom Pandemickej komisie SR. Aktívne sa zapájame do boja proti tomuto ochoreniu. V tejto sekcie zverejňujeme všetky aktuálne informácie, ktoré sa týkajú daného ochorenia. Zároveň zverejňujeme aj aktuálne informácie k očkovacej kampani proti COVID-19, ktorá bola spustená začiatkom roka 2021. Všetky informácie a aktuálne materiály k tejto tematike sú dostupné vo formáte PDF a môžete si ich stiahnuť a zdieľať. Na tejto stránke zároveň zdieľame aj aktuálne informácie z MZ SR a zo stránky korona.gov.sk

NOVÁ AKTUALIZÁCIA K 3.VLNE PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19!
Tu si môžete stiahnuť aktuálne Základné odporúčania pre terénnych pracovníkov pôsobiacich v MRK počas tretej vlny pandémie

Pravidelne aktualizované informácie, videá a články môžete nájsť na našej facebookovej stránke „Zdrave regiony“ a na stránke koronatemerel.sk
Štandardné postupy v zdravotníctve v súvislosti s pandémiou COVID-19, pripravilo MZ SR: Štandardné postupy
Aktuálny stav ochorenia COVID-19, stránka vlády SR: Korona.gov.sk
Informačný leták o COVID-19 s informáciami, ako znižovať riziko nákazy (na stiahnutie): Ako sa chrániť proti ochoreniu COVID-19
Zoznam obcí a kontaktov na koordinátorov v abecednom poradí (na stiahnutie): Zoznam kontaktov na koordinátorov podľa obcí
List predstaviteľom samospráv v našej pôsobnosti o možnostiach spolupráce: List samosprávam v pôsobnosti organizácie Zdravé regióny
Usmernenia a dôležité informácie ÚVZ SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2:Užitočné informácie ÚVZSR v súvislosti s ochorením COVID-19