Vedenie organizácie

Vedenie organizácie a tiež zamestnanci centrály sídlia v administratívnych priestoroch na Koceľovej 937/9, 821 08  Bratislava.

Informácie o koordinátoroch, asistentoch podpory zdravia a tiež asistentoch podpory zdravia v nemocniciach a manažérke APZN nájdete v sekcii Projekty.

Národný projekt Zdravé komunity 2B

Národný projekt Zdravé komunity 3B

Mgr. Tatiana Hrustič

riaditeľka príspevkovej organizácie a hlavná expertka národného projektu
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • tatiana.hrustic@zdraveregiony.eu

Ing. Roman Kulifaj

expert pre finančné riadenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0903/758 220
 • roman.kulifaj@zdraveregiony.eu

Monika Grochová

expertka pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0915/967 412
 • monika.grochova@zdraveregiony.eu

Ing. Jozef Waschina

zástupca riaditeľky príspevkovej organizácie a projektový manažér
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0903/121 767
 • jozef.waschina@zdraveregiony.eu

Mgr. Richard Koky, MPH, MHA

expert pre terén
 • Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
 • 0911/607 322
 • richard.koky@zdraveregiony.eu

Mgr. Táňa Grauzelová, PhD.

expertka pre metodiku
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • tana.grauzelova@zdraveregiony.eu

Mgr. Andrej Belák, PhD.

hlavný manažér rozvoja podmienok pre zdravie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • andrej.belak@zdraveregiony.eu

Centrála

Mgr. Peter Kašperek

odborný asistent experta pre terén
 • Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
 • 0917 430 589
 • peter.kasperek@zdraveregiony.eu

Mgr. Tomáš Sivák

manažér pre komunikáciu - terén
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0948/434 636
 • tomas.sivak@zdraveregiony.eu

Mgr. Viktória Brezanská

hlavná manažérka pre komunikáciu
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0907/730 572
 • viktoria.brezanska@zdraveregiony.eu

Darina Hammelová

odborná asistentka expertky pre finančné riadenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • darina.hammelova@zdraveregiony.eu

Ing. Marek Koreň

projektový manažér
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0908/760 701
 • marek.koren@zdraveregiony.eu

Mgr. Mária Fumačová

manažérka pre monitorovanie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0905/817 767
 • maria.fumacova@zdraveregiony.eu

Ing. Vladimír Pasiar

projektový manažér
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • vladimir.pasiar@zdraveregiony.eu

JUDr. Rastislav Urda

odborný asistent manažéra pre verejné obstarávanie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0908/859 848
 • rastislav.urda@zdraveregiony.eu

Mgr. Soňa Halušková

mzdová účtovníčka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • sona.haluskova@zdraveregiony.eu

Marek Krauz

odborný asistent expertky pre vzdelávanie a ľudské zdroje
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0904/259 567
 • marek.krauz@zdraveregiony.eu

Mgr. Rachel Boleková

odborná asistentka pre metodické oddelenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • rachel.bolekova@zdraveregiony.eu

Ing. Iveta Pelková

odborná asistentka pre ekonomické oddelenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0903/749 354
 • iveta.pelkova@zdraveregiony.eu

Mgr. Tatiana Ilková

odborná asistentka pre ekonomické oddelenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0948/115 091
 • tatiana.ilkova@zdraveregiony.eu

Mgr. Tomáš Dobiáš

odborný asistent pre projektové oddelenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0903/939 871
 • tomas.dobias@zdraveregiony.eu

Zuzana Srnčíková

účtovníctvo/fakturácia
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • zuzana.srncikova@zdraveregiony.eu

Renáta Dobranská

odborná asistentka expertky pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
 • Regionálna kancelária Košice, Jiskrová 4, 040 01 Košice
 • 0918 692 987
 • renata.dobranska@zdraveregiony.eu

Mgr. art. Lenka Ruriková

personalistka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0945/450 286
 • lenka.rurikova@zdraveregiony.eu

Mgr. Ľuba Hvizdošová

odborná asistentka metodického oddelenia
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0905/351 333
 • luba.hvizdosova@zdraveregiony.eu