Vedenie organizácie

Vedenie organizácie a tiež zamestnanci centrály sídlia v administratívnych priestoroch na Koceľovej 937/9, 821 08  Bratislava.

Informácie o koordinátoroch, asistentoch podpory zdravia a tiež asistentoch podpory zdravia v nemocniciach a manažéroch APZN nájdete v sekcii Projekty.

Národný projekt Zdravé komunity 

Mgr. Mária Nazarejová

expertka pre terén
Oblastné skupiny: Humenné, Košice, Košice - okolie, Michalovce, Prešov, Sabinov, Trebišov, Trhovište, Veľké Kapušany, Veľký Šariš, Vranov nad Topľou
 • Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
 • 0911/309 010
 • maria.nazarejova@zdraveregiony.eu

Ing. Mgr. Jozef Pišta

expert pre terén
Oblastné skupiny: Fiľakovo, Malacky, Nitra, Nové Zámky, Revúca, Rimavská Sobota, Senica, Veľký Krtíš, Zvolen
 • Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
 • 0907/826 675
 • jozef.pista@zdraveregiony.eu

Mgr. Tatiana Hrustič

riaditeľka príspevkovej organizácie a hlavná expertka národného projektu
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • tatiana.hrustic@zdraveregiony.eu

Ing. Roman Kulifaj

expert pre finančné riadenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0903/758 220
 • roman.kulifaj@zdraveregiony.eu

Mgr. Monika Grochová

expertka pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0915/967 412
 • monika.grochova@zdraveregiony.eu

Ing. Jozef Waschina

zástupca riaditeľky príspevkovej organizácie a hlavný projektový manažér

 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0903/121 767
 • jozef.waschina@zdraveregiony.eu

Mgr. Richard Koky, MPH, MHA

expert pre terén
Oblastné skupiny: Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Poprad, Poprad - okolie, Rožňava, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník.
 • Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
 • 0911/607 322
 • richard.koky@zdraveregiony.eu

Mgr. Táňa Grauzelová, PhD.

expertka pre metodiku
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0910/323 073
 • tana.grauzelova@zdraveregiony.eu

Mgr. Albín Cina

hlavný manažér regionálnej podpory zdravia
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0904/235 159
 • albin.cina@zdraveregiony.eu

Mgr. Daniel Kodaj

expert pre metodiku
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0911/896 743
 • daniel.kodaj@zdraveregiony.eu

Centrála

Mgr. Peter Kašperek

odborný asistent experta pre terén
 • Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
 • 0917 430 589
 • peter.kasperek@zdraveregiony.eu

Mgr. Viktória Brezanská

manažérka pre komunikáciu
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0907/730 572
 • viktoria.brezanska@zdraveregiony.eu

Darinka Hammelová

odborná asistentka experta pre finančné riadenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0948/219 390
 • darina.hammelova@zdraveregiony.eu

Ing. Marek Koreň

projektový manažér
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0908/760 701
 • marek.koren@zdraveregiony.eu

Mgr. Mária Fumačová

hlavná kontrolórka projektových aktivít
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0905/817 767
 • maria.fumacova@zdraveregiony.eu

Ing. Vladimír Pasiar

projektový manažér
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0905/458 405
 • vladimir.pasiar@zdraveregiony.eu

JUDr. Rastislav Urda

manažér pre verejné obstarávanie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0908/859 848
 • rastislav.urda@zdraveregiony.eu

Mgr. Soňa Halušková

mzdová účtovníčka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0903/955 005
 • sona.haluskova@zdraveregiony.eu

Marek Krauz

odborný asistent expertky pre vzdelávanie a ľudské zdroje
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0904/259 567
 • marek.krauz@zdraveregiony.eu

Mgr. Rachel Boleková

personalistka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0904/952 712
 • rachel.bolekova@zdraveregiony.eu

Ing. Iveta Pelková

odborná asistentka pre ekonomické oddelenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0903/749 354
 • iveta.pelkova@zdraveregiony.eu

Mgr. Tatiana Ilková

odborná asistentka pre ekonomické oddelenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0948/115 091
 • tatiana.ilkova@zdraveregiony.eu

Mgr. Tomáš Dobiáš

manažér pre monitorovanie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0903/939 871
 • tomas.dobias@zdraveregiony.eu

Zuzana Srnčíková

účtovníctvo/fakturácia
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • zuzana.srncikova@zdraveregiony.eu

Ing. Renáta Dobranská

odborná asistentka expertky pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
 • Regionálna kancelária Košice, Jiskrová 4, 040 01 Košice
 • 0918/692 987
 • renata.dobranska@zdraveregiony.eu

Mgr. Ľuba Hvizdošová

odborná asistentka metodického oddelenia
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0905/351 333
 • luba.hvizdosova@zdraveregiony.eu

Lenka Horváthová

mzdová účtovníčka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0907/147 307
 • lenka.horvathova@zdraveregiony.eu

Jana Starovičová

personalistka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • jana.starovicova@zdraveregiony.eu