Vedenie organizácie

Vedenie organizácie a tiež zamestnanci centrály sídlia v administratívnych priestoroch na Koceľovej 937/9, 821 08  Bratislava.

Informácie o koordinátoroch, asistentoch podpory zdravia a tiež asistentoch podpory zdravia v nemocniciach a manažérke APZN nájdete v sekcii Projekty.

Národný projekt Zdravé komunity 2B

Národný projekt Zdravé komunity 3B

Mgr. Tatiana Hrustič

riaditeľka príspevkovej organizácie a hlavná expertka aktivity
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • tatiana.hrustic@zdraveregiony.eu

Mgr. Michal Kubo, MBA

expert metodik
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • michal.kubo@zdraveregiony.eu

Ing. Alena Koperová

zástupkyňa riaditeľky a expert pre finančné riadenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • alena.koperova@zdraveregiony.eu

Monika Grochová

expertka pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • monika.grochova@zdraveregiony.eu

Ing. Jozef Waschina

projektový manažér
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • jozef.waschina@zdraveregiony.eu

Mgr. Richard Koky, MPH, MHA

expert pre terén
 • Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
 • 0911/607 322
 • richard.koky@zdraveregiony.eu

Mgr. Jakub Andor

hlavný manažér rozvoja podmienok pre zdravie
 • Jiskrová 4, 040 01 Košice
 • 0940/387 916
 • jakub.andor@zdraveregiony.eu

Centrála

Mgr. Peter Kašperek

odborný asistent experta pre terén
 • Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
 • peter.kasperek@zdraveregiony.eu

Mgr. Tomáš Sivák

manažér pre komunikáciu - terén
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0948/434 636
 • tomas.sivak@zdraveregiony.eu

Mgr. Viktória Brezanská

hlavná manažérka pre komunikáciu.
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0907/730 572
 • viktoria.brezanska@zdraveregiony.eu

Darina Hammelová

odborná asistentka expertky pre finančné riadenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • darina.hammelova@zdraveregiony.eu

Ing. Marek Koreň

projektový manažér
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • marek.koren@zdraveregiony.eu

Mgr. Mária Fumačová

manažérka pre monitorovanie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • maria.fumacova@zdraveregiony.eu

Mgr. Anna Čonková

odborná asistentka expertky pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
 • Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
 • anna.conkova@zdraveregiony.eu

Ing. Vladimír Pasiar

projektový manažér
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • vladimir.pasiar@zdraveregiony.eu

JUDr. Rastislav Urda

odborný asistent manažéra pre verejné obstarávanie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • rastislav.urda@zdraveregiony.eu

JUDr. Michal Urban

manažér pre verejné obstarávanie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • michal.urban@zdraveregiony.eu

Mgr. Soňa Halušková

mzdová účtovníčka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • sona.haluskova@zdraveregiony.eu

Mgr. Lenka Tóthová

personalistka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0907/065 220
 • lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Marek Krauz

odborný asistent expertky pre vzdelávanie a ľudské zdroje
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • marek.krauz@zdraveregiony.eu

Ing. Jana Macáková

rozpočtárka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • jana.macakova@zdraveregiony.eu

Mgr. Rachel Boleková

odborná asistentka pre metodické oddelenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • rachel.bolekova@zdraveregiony.eu

Mgr. Tomáš Dobiáš

odborný asistent pre projektové oddelenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • tomas.dobias@zdraveregiony.eu

Mgr. Táňa Grauzelová, PhD.

analytička
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • tana.grauzelova@zdraveregiony.eu

Mgr. Barbora Tulpíková

odborná asistentka hlavnej expertky aktivity/riaditeľky organizácie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • barbora.tulpikova@zdraveregiony.eu

Ing. Iveta Kimáková

odborná asistentka pre ekonomické oddelenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • iveta.kimakova@zdraveregiony.eu

Mgr. Tatiana Ilková

odborná asistentka pre ekonomické oddelenie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • tatiana.ilkova@zdraveregiony.eu