Vzdelávanie v rámci projektu

 

V dňoch 15-17. marca 2022 sa v Košiciach uskutočnilo úvodné školenie pre vybrané oblastné skupiny asistentov podpory zdravia z oblastných skupín – Vranov nad Topľou, Prešov a Sabinov a ich koordinátorky. Na školení bolo odprezentovaných niekoľko tém:

 

  • úvod do problematiky, ktorej sa venuje projekt Prescrip-Tec (ochorenie rakoviny krčka maternice a jej prevencia),
  • spôsob výkonu testovania na prítomnosť vysokorizikových HPV formou samo-testu,
  • logistika distribúcie a zberu samo-testov,
  • dotazníky: význam dotazníkov a dôležitosť jeho podrobného vypĺňania v rámci výskumného projektu.

Každá oblastná skupina mala svoj určený deň, na ktorom mali účastníci možnosť sa aktívne zapojiť do diskusie svojimi postrehmi ale i otázkami.

Asistentom podpory zdravia sa v rámci vzdelávania vysvetlil dôvod vytvorenia projektu na riešenie celosvetového problému – ochorenia na rakovinu krčka maternice a tiež dôležitosť výskumu, realizovaného prostredníctvom projektu Prescrip-Tec. Všetci prítomní skvele zvládli školenie nabité množstvom informácií. Každý z účastníkov si mohol sám vytvoril predstavu, ako bude postupovať vo svojej lokalite, vyskúšal si vyplniť dotazníky a zároveň získal veľké množstvo odborných zdravotníckych informácií, ktoré zvyčajne bývajú laickej verejnosti nejasné. Práve preto je celkové hodnotenie týchto školení vnímané ako vysoko pozitívne a poučné.

Galéria fotografií

Pozrite si galériu fotografií zo vzdelávania projektu PRESCRIP-TEC v Košiciach: