Manažéri asistentiek podpory zdravia v prostredí nemocníc a asistentky podpory zdravia v prostredí nemocníc

V roku 2018 uzatvorila príspevková organizácia Zdravé regióny zmluvnú spoluprácu so 6 súkromnými aj štátnymi nemocnicami na východnom Slovensku a spustila pilotný program s cieľom zamestnať 8 asistentov podpory zdravia na gynekologickom, pôrodníckom a pediatrickom oddelení jednotlivých nemocníc.

 • Úlohou asistenta podpory zdravia v prostredí nemocníc je zvyšovanie povedomia o zdraví, sprostredkovanie komunikácie medzi rómskym pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi a tiež poskytovanie psychosociálnej podpory.
 • Podmienkou pre túto pozíciu je vzdelanie na strednom stupni, ukončené maturitnou skúškou, pracovné skúsenosti s klientmi z MRK, znalosť slovenského jazyka a jedného jazyka komunity – rómskeho prípadne maďarského jazyka.

Európska aliancia pre verejné zdravie (EPHA) uverejnila v marci 2019 na svojej webovej stránke článok, v ktorom uvádza informácie o zavedení pilotnej iniciatívy organizácie Zdravé regióny z dôvodu zlepšenia služieb v zdravotníctve pre ľudí z MRK – https://epha.org/health-awareness-raising-assistants-in-action-in-slovak-hospitals/

Implementácia asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc v ďalšom projektovom období  ako súčasť národného projektu Zdravé komunity 2B nadväzuje na úspešné zavedenie a adaptáciu tejto pozície v národnom projekte Zdravé komunity 2A.

Súčasťou hlavnej aktivity projektu v období 2020 – 2022 v rámci jeho rozvoja je aj podpora preklenovacích programov zameraných na zlepšovanie dostupnosti bežných zdravotníckych služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít

 • Konkrétne ide o pracovnú pozíciu asistenta podpory zdravia prioritne na gynekologicko-pôrodníckych a pediatrických oddeleniach. Činnosti asistentov podpory zdravia sa prispôsobujú individuálnym potrebám jednotlivých nemocníc.

V 12-tich partnerských nemocničných zariadeniach aktuálne pôsobí 14 asistentiek podpory zdravia (APZN).

V roku 2020 sa rozšírila zmluvná spolupráca o ďalšie dve nemocničné zariadenia v Bardejove, Lučenci a vo Vyšných Hágoch. V roku 2021 sme zmluvne rozšírili spoluprácu s Nemocnicou J.A. Reimana v Prešove a Ústavom pre liečbu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. v Dolnom Smokovci. V druhej polovicu roka 2022 sme uzatvorili partnerskú zmluvu s Nemocnicou Poprad a.s. V januári 2024 sme uzatvorili a podpísali partnerskú zmluvu s Nemocnicou Brezno, n.o. V tejto nemocnici sme zamestnali 1 asistentku podpory zdravia.

Príspevková organizácia Zdravé regióny plní prostredníctvom tejto aktivity jednu z úloh Akčného plánu Národnej stratégie pre integráciu Rómov do 2020.

Aktuálne spolupracujúce nemocnice:
 • Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice
 • Detská fakultná nemocnica Košice
 • Nemocnica s poliklinikou Michalovce, a.s.
 • Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
 • Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n.o., Bardejov
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana, Prešov
 • Všeobecná nemocnica s poliklinikou, Lučenec, n.o.
 • Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec
 • Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
 • Nemocnica Poprad, a.s.
 • Nemocnica, Malacky
 • Nemocnica Brezno n.o.

Mgr. Matej Saloň

manažér implementácie asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc
Zariadenia v správe: Nemocnica - Malacky, Nemocnica - Poprad, Všeobecná nemocnica s poliklinikou - Lučenec, Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy, Nemocnica, n.o., Brezno

Mgr. Bc. Lenka Nazarejová

manažérka implementácie asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc
Zariadenia v správe: Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura - Košice, Detská fakultná nemocnica - Košice, Nemocnica s poliklinikou a. s. - Michalovce, Nemocnica s poliklinikou, a. s. - Trebišov, Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n. o. - Bardejov, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana - Prešov