Hlavný manažér regionálnej podpory zdravia a regionálni manažéri podpory zdravia

Hlavný manažér regionálnej podpory zdravia

Mgr. Albín Cina

hlavný manažér regionálnej podpory zdravia
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0904/235 159
 • albin.cina@zdraveregiony.eu

Regionálni manažéri podpory zdravia

PhDr. Erika Kušická

regionálna manažérka podpory zdravia
oblasť stredného a západného Slovenska
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0905/395 301
 • erika.kusicka@zdraveregiony

Mgr. Maroš Kováč

regionálny manažér podpory zdravia
oblasť Košice
 • Regionálna kancelária Košice, Jiskrová 4, 040 01 Košice
 • 0904/542 864
 • maros.kovac@zdraveregiony.eu

Mgr. Jaroslav Mačo

regionálny manažér podpory zdravia
oblasť Vranov nad Topľou
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0910/653 937
 • jaroslav.maco@zdraveregiony.eu