Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny, realizuje Národné projekty Zdravé komunity 2B, Korona te merel a Zdravé komunity 3B vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

© 2020 Zdravé regióny

All Rights Reserved.