Odborný/á asistent/tka hlavného experta pre Národný projekt Zdravé komunity 2B

05. januára 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu– „Odborný/á asistent/tka hlavného experta

Read More

Hlavný kontrolór

08. januára 2021

Príspevková organizácia Zdravé regióny, vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu – „Hlavný kontrolór“. Hlavným cieľom organizácie je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Medzi hlavné aktivity patria realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK prostredníctvom  systematizovanej práce ľudských zdrojov vo viac ako 280 lokalitách po celom území SR.

Read More