Lektorka – realizácia školenia pre tému laktačného poradenstva

11. jún 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity, spolufinancovaného Európskou úniou v rámci Programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Lektorka – realizácia školenia pre tému laktačného poradenstva. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Read More

Lektor/Lektorka – realizácia školenia v oblasti zdravotnej gramotnosti v MRK

11. jún 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity, spolufinancovaného Európskou úniou v rámci Programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Lektor/Lektorka – realizácia školenia v oblasti zdravotnej gramotnosti. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Read More

Lektor/Lektorka – realizácia školenia v oblasti prípravy na pôrod a práv pacientov

11. jún 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity, spolufinancovaného Európskou úniou v rámci Programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Lektor/Lektorka – realizácia školenia v oblasti prípravy na pôrod a práv pacientov na pôrodnícko-gynekologických a prenatálnych oddeleniach. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Read More

Asistent/Asistentka podpory zdravia – viac rozvinutý región

10. jún 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity, spolufinancovaného Európskou úniou v rámci Programu Slovensko,  vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia – viac rozvinutý regiónAktuálne obsadzujeme 3 pracovné miesta.

Read More

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc

10. jún 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity, spolufinancovaného Európskou úniou v rámci Programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc. Aktuálne obsadzujeme 2 pracovné miesta.

Read More

Asistent/Asistentka podpory zdravia

10. jún 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity, spolufinancovaného Európskou úniou v rámci Programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia – menej rozvinuté regiónyAktuálne obsadzujeme 7 pracovných miest.

Read More