Koordinátor/ka asistentov podpory zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

24.januára 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Koordinátor/ka asistentov podpory zdravia pre BSK.

Read More

Redaktor/správca obsahu webovej stránky

24.januára 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Redaktor/správca webovej stránky.

Read More

Expert/-ka pre finančné riadenie

13.decembra 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratných finančných príspevkov pre Národný projekty ZK 2B, ZK 3B a KTM, financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu experta/tky pre finančné riadenie.

Read More

Lektor/-ka príprava a realizácia školení

03.decembra 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci NP výberové konanie na pozíciu lektor/-ka na prípravu a realizáciu školení.

Read More

Expert/-ka príprava metodických materiálov a manuálov

03.decembra 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci NP výberové konanie na pozíciu experta/tky na prípravu metodických materiálov a manuálov.

Read More