Asistent/Asistentka podpory zdravia

05. september 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia pre 3 obce. Aktuálne obsadzujeme 3 pracovné miesta.

Read More

Asistent/Asistentka podpory zdravia – zastupovanie počas materskej dovolenky

05.september 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia pre obec Hranovnica. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto na zastupovanie počas materskej dovolenky.

Read More