Asistentka/Asistent podpory zdravia

14.októbra 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre..

Read More

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Dolný Smokovec a Vyšné Hágy

29. septembra 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre...

Read More

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Lučenec

29. septembra 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre...

Read More