Grafik – Národný projekt Zdravé komunity 2B

08. marec 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Grafik. Aktuálne obsadzujeme 1 miesto.

Read More

Grafik – Národný projekt Zdravé komunity 3B

08. marec 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Grafik. Aktuálne obsadzujeme 1 miesto.

Read More

Grafik – tvorba výročnej správy – Zdravé regióny

08. marec 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Grafik – vytvorenie výročnej správy za rok 2022. Jej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia.

Read More

Správca webovej stránky – Zdravé regióny

08. marec 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Správca webovej stránky. Jej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia.

Read More

Asistent/Asistentka podpory zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

02. marec 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia v Bratislavskom samosprávnom kraji. Aktuálne obsadzujeme 4 miesta.

Read More

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Prešov

20. februára 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu –„Asistentky podpory zdravia v prostredí nemocníc – Fakultná nemocnica J.A. Reimana, Prešov.

Read More

Asistent/Asistentka podpory zdravia

20. februára 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia pre nižšie uvedených 6 obcí/miest. Aktuálne obsadzujeme 6 pracovných miest.

Read More

Lektor/-ka príprava a realizácia školení – Národný projekt Zdravé komunity 2B

12.januára 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci NP výberové konanie na pozíciu lektor/-ka na prípravu a realizáciu školení pre Banskobystrický, Košický, Nitriansky a Prešovský samosprávny kraj.

Read More