Personalista/Personalistka

27. február 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre národný projekt Zdravé komunity financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu plus v rámci Operačného programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Personalista/Personalistka“. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Read More