Hlavný Manažér rozvoja podmienok pre zdravie

Hlavný Manažér rozvoja podmienok pre zdravie Štátna príspevková organizácia Zdravé regióny, vyhlasuje v rámci  Národného projektu Zdravé komunity 2B (ďalej len…

Read More

Asistent/ka podpory zdravia

Asistent/ka podpory zdravia Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita…

Read More

Odborný/á asistent/tka hlavného experta pre Národný projekt Zdravé komunity 2B

03. septembra 2020

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu– „Odborný/á asistent/tka hlavného experta

Read More