Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Prešov

29. novembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu–„Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov“.

Read More

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Bardejov

29. novembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu–„Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, Bardejov“.

Read More

Hlavný manažér/Hlavná manažérka rozvoja podmienok pre zdravie

16. novembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Hlavný manažér/Hlavná manažérka rozvoja podmienok pre zdravie“.

Read More

Manažér/Manažérka hlavnej aktivity pre Národný projekt Zdravé komunity 3B

16. novembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt ZK 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciuManažér/Manažérka hlavnej aktivity pre Národný projekt Zdravé komunity 3B“.

Read More

Asistent/Asistentka podpory zdravia

09. novembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka tka podpory zdravia v nasledujúcich 11-tich lokalitách (hľadáme 11 APZ).

Read More

Odborný/-á asistent/-ka expertky pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

31. októbra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu– „Odborný asistent/Odborná asistentka expertky pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov.

Read More