Anketár – terénny zber dát v sociálnom výskume – Záhorská Ves

29. júna 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – anketár – terénny zber dát v sociálnom výskume Záhorská Ves.

Read More

Asistentka/Asistent podpory zdravia

13. júna 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/tka podpory zdravia v 4 lokalitách (hľadáme 4 APZ).

Read More

Asistentka/Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc – Poprad

02. júna 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu –„Asistentka/Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc – Poprad“.

Read More

Asistent/tka podpory zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

02. júna 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – asistent/asistentka podpory zdravia v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Read More

Expert/ka v oblasti zdravia vylúčených skupín a verejného zdravia

23. mája 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny  vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Expert/ka v oblasti  zdravia vylúčených skupín a verejného zdravia.

Read More

Asistentka/Asistent podpory zdravia

11. mája 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/tka podpory zdravia v 6-tich lokalitách (hľadáme 7 APZ).

Read More

Expert/-ka pre finančné riadenie

02. máj 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratných finančných príspevkov pre Národný projekty ZK 2B a ZK 3B, financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu experta/tky pre finančné riadenie.

Read More

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Dolný Smokovec a Vyšné Hágy

04. marca 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Dolný Smokovec a Vyšné Hágy.

Read More

Špecialista/tka na prípravu odborných materiálov

15. marca 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci NP výberové konanie na pozíciu špecialistu/tky na prípravu odborných materiálov.

Read More

Supervízor/Supervízorka v Bratislavskom samosprávnom kraji

07. februára 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Supervízor/Supervízorka v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Read More