09. februára 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu “administratívny referent/administratívna referentka“.

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom administratívny referent/administratívna referentka na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Dokument si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný link:

  1. Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) (CV_zivotopis_europass_vzor_doc) (CV_zivotopis_europass_vzor_pdf)
  2. Motivačný list (max. 1 strana)
  3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  4. Čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti (cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost_doc), (cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost_doc)
  5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (cestne_vyhlasenie_bezuhonnost_doc), (cestne_vyhlasenie_bezuhonnost_pdf)
  6. Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Tóthová – personalistka, tel.: 0905 505 028, e-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú (do 31.12.2022)

Termíny:

Termín: Prihlásenie sa do výberového konania je do 18.02.2022 (piatok) do 10.00 h
Uchádzači, ktorí zašlú všetky dokumenty a spĺňajú požadované kritériá budú pozvaní na osobný pohovor.
Predpoklad realizácie osobných pohovoroch: 21.02.2022 (pondelok).
Predpokladaný nástup: 01.03.2022/dohoda.

Kvalifikačné požiadavky: úplné stredoškolské všeobecné/gymnázium, min. 1-ročná prax. Skúsenosti v oblasti administrácie projektu/ov financovaných z verejných zdrojov, prípadne skúsenosti v štátnej správe – výhodou;

Osobnostné a ďalšie požiadavky: odbornosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti, bezúhonnosť, disciplinovanosť.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

    • Administratívna podpora pre  mzdové a personálne oddelenie;
    • Zastrešenie administratívy preberacích protokolov pre ekonomické oddelenie;
    • Spolupráca pri spracovaní prijatej a odoslanej pošty;
    • Spolupráca pri príprave a spracovaní dokumentácie pre archív;
    • Administratívna podpora pre oddelenie verejné obstarávanie;
    • Administratívna podpora pre projektové oddelenie v oblasti výkazníctva pre projekty.

Doplňujúce informácie: 

Miesto výkonu práce: Zdravé regióny, Koceľova 937/ 9, Bratislava
Pracovná zmluva je na dobu určitú do 31.12.2022.
Mzda je cca. 900 €/brutto v závislosti od kvalifikácie a skúseností.

Zamestnanecké výhody, benefity

Týždeň dovolenky naviac
Pružný pracovný čas
Stravné lístky v hodnote 5,10 EUR

Zaslanie životopisu

V prípade, že Vás pracovná pozícia oslovila, neváhajte nás kontaktovať zaslaním Vášho životopisu na: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Stručná charakteristika spoločnosti

Zdravé regióny sú štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov

323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.