08. marec 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Grafik – vytvorenie výročnej správy za rok 2022. Jej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia.

Termín výberového konania: 17.03.2023
Pozícia Grafik – tvorba výročnej správy za rok 2022
Druh pracovného pomeru: Dohoda o vykonaní práce
Predpokladaný dátum nástupu: 20.03.2023

Náplň práce:

  • grafické práce a ďalšie aktivity na grafickej úprave výročnej správy podľa požiadaviek zamestnávateľa,

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu:

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – zameranie: kultúra, grafický dizajn, programovanie, fotografia a skúsenosti s úpravou fotografií, skúsenosti s tlačiarenskými prácami

Jazykové znalosti: výborná znalosť slovenského jazyka – podmienka

Pracovné skúsenosti: požadovaná min. 3 ročná prax v odbore,

Ďalšie požiadavky/výhody:  znalosť problematiky, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť – podmienka.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite nasledujúce dokumenty (jednotlivé formuláre si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz. Pred vypĺňaním formulára priamo v počítači, kliknite v hornej časti dokumentu na „Povoliť úpravy“) (v slovenskom jazyku)

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 16.03.2023 (štvrtok) do 12,00 hod. pre poštové aj elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke). Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania.

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Grafik – tvorba výročnej správy“.
Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor (presné miesto realizácie OP bude určené).
Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov bude dňa 17.03.2023
Miesto výkonu práce: Bratislava

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia  vyberie úspešného uchádzača/ku a navrhne uzavrieť s ním pracovnú zmluvu s predpokladaným nástupom k 20.03.2023.

Mzda je stanovená podľa: voľné pracovné miesto vo verejnom záujem  15,00 EUR/hod. brutto. (počet hodín na dohodu max. 50)

Pozn.: “Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované podmienky. Z dôvodu predpokladaného vyššieho počtu uchádzačov budeme na osobný pohovor pozývať len tých kandidátov, ktorí najlepšie spĺňajú kvalifikačné kritériá a osobnostné predpoklady.“

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese lenka.tothova@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0907 065 220.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.