Odborný asistent/Odborná asistentka Expertky pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov pre Národný projekt Zdravé komunity 2B

21. apríl 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Odborný/á asistent/tka Expertky pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov“ 

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách.

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Odborný/á asistent/tka Expertky pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov“ na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

 • Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)
 • Motivačný list (max. 1 strana)
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Tóthová, personalistka, tel.: 0907 065 220

Termíny:

Termín na prihlásenie sa do výberového konania je najneskôr do 7.5.2021 (piatok) o 16:00 hod.
Uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá, budú pozvaní na osobný pohovor.
Predpokladaná realizácia osobných pohovorov je v dňoch 10. – 12.5.2021 (pondelok – streda).
Predpokladaný nástup je  od 24.5.2021/alebo dohodou.

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Osobitné kvalifikačné predpoklady: angažovanosť a záujem v téme Marginalizované rómske komunity; min. 1 ročná preukázateľná prax v oblasti realizácie a administrácie projektov zameraných na znevýhodnené skupiny; počítačové zručnosti: počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Internet – pokročilý;

vodičský preukaz skupiny B – podmienka (aktívny a skúsený vodič)

Pracovné skúsenosti: Preukázateľné skúsenosti s projektmi financovanými s verejných zdrojov. Minimálne 2-ročná prax na pozícii asistenta.

Jazykové znalosti: Anglický jazyk – Pokročilý  (C1) alebo Expert (C2) – pokročilý, Slovenský jazyk – Expert (C2)

Pracovná náplň a zodpovednosti:

Zodpovedá za realizáciu administratívnej, organizačnej a logistickej stránky vzdelávacích aktivít v rámci národného projektu

Ďalšie činnosti v rámci projektu:

 • zabezpečuje organizačnú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít
 • zabezpečuje odbornú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít
 • vyhodnocuje aktívnu účasť na vzdelávacích aktivitách
 • koordinuje lektorov a miesta vzdelávaní
 • sumarizuje a vyhodnocuje potreby vzdelávacích skupín počas školení
 • zabezpečuje administratívne výstupy zo vzdelávacích aktivít
 • spolupracuje s finančným oddelením na sumarizácii projektovej dokumentácie a to v súlade s Príručkou pre prijímateľa (pracovné výkazy, podklady k dohodám o VP, dokumentácia k faktúram a pod.)
 • zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu pod vedením svojej nadriadenej

Osobnostné predpoklady a zručnosti: organizačné a logistické uvažovanie, samostatnosť, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, výborné komunikačné zručnosti, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti, bezúhonnosť, schopnosť operatívne riešiť problémy.

Doplňujúce informácie: miesto výkonu práce –  Bratislava

Považujeme za potrebné, aby sa odborný asistent/-a  zúčastnil/-a na vzdelávacích aktivitách (v mestách Košice, Poprad, Prešov, Zvolen). U tejto pozície sú služobné cesty predpokladom pre úspešné plnenie pracovných úloh a cieľov Národného projektu.

Pracovná zmluva je na dobu určitú do 31.12.2022 (trvanie projektu).

Mzda je cca 1 350 € v hrubom mesačne.

Zaslanie životopisu

V prípade, že Vás pracovná pozícia oslovila, neváhajte nás kontaktovať zaslaním Vášho životopisu  – kontaktná osoba: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.